شرحتعدادقیمت (تومان)

لیست قیمت محصولات

لیست محصولات شرکت نشرالگو

نشرالگو

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
B53720180108104535751کتاب جامع ادبیات کنکورعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات778 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 45,000سفارش
B53120180107161124581کتاب آرایه های ادبیعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات381 صفحه-قطع چاپ:رقعیعمومی تومان 20,000سفارش
B81120190217135834549آرایه های ادبی نظام جدید عبدالمحمدیعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات424 صفحه-تدریس کامل ضمیمه ی قالب های شعریعمومی تومان 30,000سفارش
B49120180102112943641فارسی ۲ تستی عبدالمحمدی پایه یازدهمعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات304 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 22,000سفارش
B48720180102111032730کتاب ریاضی2 (یازدهم) تست تجربینوید صفایی
کاظم اجلالی
ارشک حمیدی
ریاضی340 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 23,000سفارش
B79120181009164320612کتاب حسابان ۲ تست پایه دوازدهم الگوکاظم اجلالی
ارشک حمیدی
ریاضی492 صفحه-تخصصی تومان 52,000سفارش
B52020180107120148688کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال (3 بعدی)+ ضمیمه رایگان پاسخ‌های تشریحیکاظم اجلالی
مهرداد کیوان
سید محمدرضا اسلامی
ریاضی552 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 36,000سفارش
B52720180107151506653کتاب فیزیک جامع پیش دانشگاهی تجربی (پاسخ های تشریحی)رضا خالو
زیست558 صفحه-قطع چاپ : وزیریتخصصی تومان 22,000سفارش
B82720190413172426626جلد دوم زیست شناسی۳اشکان هاشمی
زیست472 صفحه-جلد۲ شامل فصل های پنجم تا هشتم می باشد.تخصصی تومان 85,000سفارش
B51520180107104412513کتاب فیزیک 3 تست (ویژه ریاضی)رضا خالو
رضا محمد خانلو
ابراهیم بازقندی
فیزیک560 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 36,000سفارش
B53920180108111015569کتاب جامع فیزیک پایهرضا خالو
فیزیک528 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 33,000سفارش
B51320180106114213530کتاب فیزیک 3 -سه بعدی (ویژه رشته ریاضی)رضا خالو
علی فنونی
فیزیک468 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 30,000سفارش
B47720180101124256792فارسی دهم ویژه کنکور 98 و 99 نشرالگوعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات470 صفحه-قطع چاپ:رقعیعمومی تومان 24,000سفارش
B82820190420142710593جمع بندی شیمی دهم الگومسعود جعفری
شیمی192 صفحه-تخصصی تومان 17,000سفارش
B52520180107144341624کتاب زیست‌شناسی پیش دانشگاهی 1 (سه بعدی)اشکان هاشمی
زیست392 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 32,000سفارش
B81520190219152303805قرابت معنایی دوازدهم نظام جدید (جلد دوم) عبدالمحمدیعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات176 صفحه-درسنامه+ پرسش‌های چهارگزینه‌ای+پاسخ‌های کاملا تشریحیعمومی تومان 16,000سفارش
B52420180107143135523کتاب زیست‌شناسی پیش دانشگاهی 2 (سه بعدی)اشکان هاشمی
زیست528 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 43,000سفارش
B82420190413151307582جمع بندی شیمی نظام جدید دوازدهم الگومسعود جعفری
شیمی240 صفحه-تخصصی تومان 29,000سفارش
B52920180107154825696کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی - تستعلیرضا علیپور
یاران رزمی
ریاضی338 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 19,000سفارش
B50220180104120928845کتاب عربی ۲ - آموزشمصطفی خاکبازان
عربی304 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 20,000سفارش
B47920180101130132526کتاب فیزیک دهم تست (ریاضی)رضا خالو
سیروس یعقوبی
فیزیک402 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 26,000سفارش
B49320180102115147839کتاب فیزیک (2) تست یازدهم (ویژه رشته ریاضی)رضا خالو
فیزیک504 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 33,000سفارش
B54220180108115656742کتاب مرجع کامل پرسش‌های چهار گزینه‌ای عربی کنکورمصطفی خاکبازان
عربی550 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 36,000سفارش
B81820190304190250530فارسی دهم ویژه کنکور ۱۴۰۰ عبدالمحمدیعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات432 صفحه-با توجه به تغییر کتاب درسی سال ۱۳۹۷ نسبت به سال گذشته، این کتاب فقط برای داوطلبان کنکور ۱۴۰۰ مناسب است.عمومی تومان 26,000سفارش
B53420180108094020746کتاب قرابت معناییعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات518 صفحه-قطع چاپ:رقعیعمومی تومان 21,000سفارش
B83320190428152906716موج آزمون زبان انگلیسی نظام جدیدروزبه شهلایی مقدم
زبان انگلیسی284 صفحه-مولف روزبه شهلایی مقدمعمومی تومان 53,000سفارش
B82520190413155427610زیست دهم نظام جدید الگو(ویژه داوطلبان 1399و1400)اشکان هاشمی
زیست692 صفحه-تخصصی تومان 74,000سفارش
B47420180101122031757کتاب زیست شناسی دهم (ویژه کنکور 98)اشکان هاشمی
زیست366 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 73,000سفارش
B47320180101113722642کتاب ریاضی دهم (سه بعدی)نوید صفایی
کاظم اجلالی
ارشک حمیدی
ریاضی420 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 26,000سفارش
B83020190420145525799کتاب ریاضی پایه تجربی+ جمع بندی الگوکاظم اجلالی
ارشک حمیدی
ریاضی240 صفحه-درسنامه + آزمون‌های مبحثی و جامع + پاسخ‌های تشریحیتخصصی تومان 45,000سفارش
B50520180106104653567کتاب هندسه ۱ ـ تستحسن محمد بیگی
امیر محمد هویدی
ریاضی327 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 22,000سفارش
B55320180108163059783کتاب موج آزمون هندسه تحلیلی و پایهحسن محمد بیگی
امیر محمد هویدی
ریاضی344 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 30,000سفارش
B49620180104110219726کتاب هندسه (2) یازدهم تستحسن محمد بیگی
امیر محمد هویدی
ریاضی260 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 18,000سفارش
B48020180101134353732کتاب فیزیک دهم تجربی (سه بعدی)رضا خالو
سیروس یعقوبی
فیزیک340 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 23,000سفارش
B52620180107150055709کتاب فیزیک جامع پیش دانشگاهی (ویژه ریاضی)رضا خالو
زیست608 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 38,000سفارش
B53320180107162557653کتاب تاریخ ادبیات + کارتونعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات399 صفحه-قطع چاپ:رقعیعمومی تومان 20,000سفارش
B50420180106104111545کتاب فیزیک ۲ - سه بعدیرضا خالو
سیروس یعقوبی
فیزیک484 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 28,000سفارش
B48820180102111500784کتاب ریاضی2 (یازدهم) سه‌بعدی تجربینوید صفایی
کاظم اجلالی
ارشک حمیدی
ریاضی448 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 30,000سفارش
B48320180101140954774کتاب هندسه دهم (سه بعدی)ارشک حمیدی
حسن محمد بیگی
امیر محمد هویدی
ریاضی362 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 26,000سفارش
B51820180107112952605کتاب آموزش کامل ادبیات پیش‌دانشگاهیعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات416 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 28,000سفارش
B53520180108094514517لغت و املا نظام جدید عبدالمحمدیعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات488 صفحه-قطع چاپ:رقعیعمومی تومان 28,000سفارش
B47220180101111851793کتاب ریاضی دهم (تست)نوید صفایی
کاظم اجلالی
ارشک حمیدی
ریاضی366 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 26,000سفارش
B50720180106105705760کتاب حسابان -تستنوید صفایی
مهرداد کیوان
سعید پوریا
ریاضی466 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 31,000سفارش
B51720180107111840594کتاب هندسه 2 (سه بعدی)حسن محمد بیگی
امیر محمد هویدی
ریاضی428 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 28,000سفارش
B52120180107120730720کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و ریاضیات پایه (جلد اول)کاظم اجلالی
مهرداد کیوان
سید محمدرضا اسلامی
علی عسگری
ریاضی642 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 37,000سفارش
B51120180106113106662کتاب عربی 3 (سه بعدی)مصطفی خاکبازان
عربی340 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 24,000سفارش
B54620180108143644683کتاب موج آزمون ریاضیات گسسته، جبر و احتمال و آمارمحمد حسین متولی
علی اصغر اکبرنیا
ریاضی280+314 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 26,000سفارش
B49020180102112410697کتاب شیمی یازدهم تستمسعود جعفری
روح الله علیزاده
شیمی576 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 39,000سفارش
B54320180108140518545کتاب موج آزمون + جمع بندی ادبیات همراه با DVDعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات487 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 53,000سفارش
B81920190304193749542فارسی ۲ تست کنکور ۹۸(پایۀ یازدهم)علیرضا عبدالمحمدی
ادبیات320 صفحه-با توجه به تغییر کتاب درسی سال ۱۳۹۷ نسبت به سال گذشته، این کتاب برای داوطلبان کنکور ۱۳۹۹ مناسب نیستعمومی تومان 37,000سفارش
B50620180106105152751کتاب جبر و احتمال (سه بعدی)علیرضا علیپور
ریاضی212 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 17,000سفارش
B51020180106112604567کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه (۲) + کتاب ژنتیکاشکان هاشمی
زیست748 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 45,000سفارش
B83620190428162031588کتاب موج آزمون شیمی دوازدهم+آزمون های جامع کنکوریمسعود جعفری
شیمی472 صفحه-عمومی تومان 86,000سفارش
B53220180107161711625کتاب پنج + 1 بحث زبان فارسیعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات440 صفحه-قطع چاپ:رقعیعمومی تومان 20,000سفارش
B79320181010160903675ریاضی ۳ تجربی تست (پایه دوازدهم)کاظم اجلالی
ارشک حمیدی
ریاضی صفحه-تخصصی تومان 47,000سفارش
B52820180107152831513کتاب فیزیک جامع پیش دانشگاهی ریاضی(پاسخ های تشریحی)رضا خالو
فیزیک593 صفحه-قطع چاپ : وزیریتخصصی تومان 22,000سفارش
B53020180107155546790کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی (سه بعدی)حسن محمد بیگی
امیر محمد هویدی
ریاضی399 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 30,000سفارش
B48520180102105858701کتاب حسابان 1 یازدهم (تست)نوید صفایی
کاظم اجلالی
ارشک حمیدی
ریاضی434 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 29,000سفارش
B50820180106111528830کتاب حسابان سه بعدینوید صفایی
علیرضا رفیعی
ریاضی518 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 32,000سفارش
B82920190420144153517جمع بندی شیمی یازدهم الگومسعود جعفری
شیمی216 صفحه-تخصصی تومان 33,000سفارش
B47520180101122514545کتاب شیمی دهم (تست)مسعود جعفری
مرتضی خوش کیش
روح الله علیزاده
حامد قربانی
شیمی579 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 37,000سفارش
B49720180104111058586کتاب هندسه2 ( یازدهم) سه‌بعدیحسن محمد بیگی
امیر محمد هویدی
ریاضی288 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 20,000سفارش
B81320190219143444520موج آزمون نظام جدید و جمع‌بندی ادبیات عبدالمحمدیعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات448 صفحه-با کدهای هوشمند تصویریعمومی تومان 68,000سفارش
B48220180101135942708کتاب هندسه دهم (تست)حسن محمد بیگی
امیر محمد هویدی
ریاضی376 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 25,000سفارش
B50920180106112100641کتاب ریاضی ۳ تجربیعلیرضا رفیعی
مهرداد کیوان
ریاضی294 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 19,000سفارش
B83420190428154812773موج آزمون ریاضی(رشته تجربی)نظام جدیدکاظم اجلالی
ارشک حمیدی
ریاضی432 صفحه-تخصصی تومان 68,000سفارش
B51920180107114609537کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و ریاضیات پایه(پاسخ های تشریحی)جلد دومکاظم اجلالی
مهرداد کیوان
علی عسگری
سید محمدرضا اسلامی
ریاضی451 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 21,000سفارش
B51420180107102456593کتاب فیزیک 3 تست (ویژه تجربی)رضا خالو
رضا محمد خانلو
ابراهیم بازقندی
فیزیک440 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 29,000سفارش
B51220180106113644756کتاب فیزیک 3 - سه بعدی (ویژه رشته تجربی)رضا خالو
علی فنونی
فیزیک381 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 27,000سفارش
B49520180104105445800کتاب فیزیک (2)سه‌بعدی یازدهم (ویژه رشته ریاضی)رضا خالو
فیزیک528 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 35,000سفارش
B49420180104104433566کتاب فیزیک (2)سه‌بعدی یازدهم (ویژه رشته تجربی)رضا خالو
فیزیک484 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 33,000سفارش
B48920180102111939520کتاب زیست‌شناسی (2) پایه‌ی یازدهماشکان هاشمی
زیست848 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 110,000سفارش
B55220180108162509577کتاب موج آزمون فیزیک (رشته ریاضی)رضا خالو
امیر علی میری
فیزیک560 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 34,000سفارش
B83720190505141253831کتاب جامع ادبیات کنکور نظام جدیدعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات304 صفحه-عمومی تومان 56,000سفارش
B83120190420150407640کتاب زیپ دین و زندگی (نظام جدید)محمد کریمی
دین و زندگی464 صفحه-عمومی تومان 49,000سفارش
B83220190420153936695عربی جامع نظام جدید(ایادفیلی)ایادفیلی
عربی376 صفحه-عمومی تومان 42,000سفارش
B50020180104120126804کتاب ریاضی ۲ تست + آمارعلیرضا رفیعی
ریاضی472 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 27,000سفارش
B82620190413171654839جلد اول زیست ۳دوازدهم الگواشکان هاشمی
زیست476 صفحه-شامل فصل های ۱ تا ۴ کتاب درسیتخصصی تومان 58,000سفارش
B50320180104121313799کتاب فیزیک ۲ - تستسیروس یعقوبی
فیزیک396 صفحه-قطع چاپ : وزیریتخصصی تومان 16,000سفارش
B52220180107121645538کتاب ریاضیات گسسته و جبر و احتمال (سه بعدی)+آنالیز ترکیبیمحمد حسین متولی
علی اصغر اکبرنیا
ریاضی520 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 51,000سفارش
B54020180108114333695کتاب جامع فیزیک پایه(پاسخ های تشریحی)رضا خالو
فیزیک554 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 33,000سفارش
B49220180102113426688کتاب فیزیک (2) تست یازدهم (ویژه رشته تجربی)رضا خالو
فیزیک424 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 28,000سفارش
B83520190428155518582موج آزمون ریاضی نظام جدید(رشته ریاضی)ریاضی544 صفحه-تخصصی تومان 59,000سفارش
B51620180107110047533کتاب هندسه ۲-تستحسن محمد بیگی
امیر محمد هویدی
ریاضی336 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 23,000سفارش
B49920180104113551528کتاب ریاضی ۲ - آموزشعلیرضا علیپور
علیرضا رفیعی
ریاضی362 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 21,000سفارش
B53820180108110052802کتاب جامع دین و زندگیمحسن اسد آبادی
دین و زندگی580 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 39,000سفارش
B48120180101135251835کتاب فیزیک دهم ریاضی (سه بعدی)رضا خالو
سیروس یعقوبی
فیزیک431 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 28,000سفارش
B48420180102105108604کتاب آمار و احتمال یازدهم (سه بعدی)علیرضا علیپور
یاران رزمی
ریاضی192 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 17,000سفارش
B48620180102110400668کتاب حسابان 1 یازدهم (سه بعدی)نوید صفایی
کاظم اجلالی
ارشک حمیدی
ریاضی660 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 56,000سفارش
B52320180107122407702کتاب ریاضیات گسسته و جبر و احتمال (سه بعدی) + آنالیز ترکیبی برای کنکورمحمد حسین متولی
علی اصغر اکبرنیا
ریاضی132+520 صفحه-قطع چاپ:رحلی+رقعیتخصصی تومان 39,000سفارش
B47820180101125717764کتاب فیزیک دهم تست (تجربی)رضا خالو
سیروس یعقوبی
فیزیک306 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 22,000سفارش
B81620190220171411767دستور زبان فارسی نظام جدید عبدالمحمدیعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات376 صفحه-درسنامه+ پرسش‌های چهارگزینه‌ای+پاسخ‌های کاملا تشریحیعمومی تومان 23,000سفارش
B47620180101123058631کتاب عربی دهم (سه بعدی)مصطفی خاکبازان
میثم شریفی
عربی230 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 16,000سفارش
B54120180108114909722کتاب فیزیک جامع پیش دانشگاهی (ویژه تجربی)رضا خالو
فیزیک554 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 36,000سفارش
B81420190219145433749قرابت معنایی جامع نظام جدید عبدالمحمدیعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات752 صفحه-نظام جدیدعمومی تومان 52,000سفارش

لیست محصولات شرکت مبتکران

مبتکران

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
B57020180110122636667کتاب آموزش ریاضی دهم از مجموعه رشادت(90 پلاس) رشته‌های تجربی و ریاضیسعید جلالی
علی باصق
ریاضی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 30,600سفارش
B58820180114105658530کتاب بانک سوال فیزیک دهم از مجموعه مرشد(کیمیا) رشته ریاضیحسین ایروانی
فیزیک- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 37,800سفارش
B59120180114111216712کتاب فیزیک 1 دهم (دوره دوم متوسطه) رشته ریاضیغلامعلی محمود زاده
فیزیک- صفحه-تخصصی تومان 20,700سفارش
B56820180110120932755دفتر برنامه ریزی هفت رنگکیومرث اقبال
برنامه ریزی و مشاوره صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 54,000سفارش
B57720180113133719721کتاب فیزیک 1 دهم (دوره دوم متوسطه) رشته تجربیغلامعلی محمود زاده
فیزیک- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته علوم تجربیعمومی تومان 17,100سفارش
B56320180109135446715کتاب آموزش هندسه (1)رحیم قهرمان
اصلاح پذیر
ریاضی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 13,500سفارش
B58920180114110324525کتاب فیزیک (1) پایه‌ی دهم رشته ریاضی فیزیکفرید شهریاری
فیزیک- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکورتخصصی تومان 38,700سفارش
B55820180109125309708کتاب آموزش شیمی (2)بهمن بازرگانی
شیمی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 32,400سفارش
B58220180113140519621کتاب شیمی جامع دهمامیرحسین ولی‌اله زاده
شیمی- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکورتخصصی تومان 21,600سفارش
B61120180120141124760کتاب دین و زندگی دهم فروغ (رشادت)رشته های علوم تجربی و ریاضیمحبوبه ابتسام
دین و زندگی- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 14,400سفارش
B55720180109123502548کتاب آزمایش های شیمی دبیرستانی به روش نیمه میکرومهین جبل عامل
افسر علیزاده عظیمی
شیمی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 9,900سفارش
B59720180114124436778کتاب فارسی دهم غزال (ازمجموعه رشادت)حسین حسینی بیدختی
ادبیات- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 28,800سفارش
B58520180114102055705کتاب هندسه 10 اُم شهابحمیدرضا بیات
مرتضی خمامی ابدی
کیان کریمی خراسانی
ریاضی- صفحه-تخصصی تومان 22,500سفارش
B56920180110122051735کتاب آزمون ریاضی دهم از مجموعه رشادت (90 پلاس) رشته‌‌های تجربی و ریاضیسعید جلالی
علی باصق
ریاضی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 28,800سفارش
B62320180121131144508کتاب تاریخ ایران و جهان باستان دهم پایش (مرشد) رشته انسانیبهروز یحیی
تاریخ- صفحه-تخصصی تومان 11,700سفارش
B58020180113135404804کتاب بانک سوال فیزیک دهم از مجموعه مرشد (کیمیا) رشته علوم تجربیحسین ایروانی
فیزیک- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته علوم تجربیتخصصی تومان 34,200سفارش
B55620180109122839839کتاب فیل شیمی 2بهمن بازرگانی
شیمی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 14,400سفارش
B56120180109134726693کتاب مثلثات دوره دوم دبیرستانیدالله باقری
ریاضی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 9,900سفارش
B59020180114110842784کتاب آموزش و آزمون فیزیک دهم رشادت (یاقوت) رشته ریاضیزهرا ابوطالبی
محمد گلزاری
امیر برزوئی
فیزیک- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 27,000سفارش
B57920180113134845694کتاب فیزیک (1) پایه‌ی دهم رشته علوم تجربیفرید شهریاری
فیزیک- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته علوم تجربیتخصصی تومان 35,100سفارش
B61720180120145504510کتاب بانک سوال انگلیسی دهم کندو (مرشد)مریم قانع
زبان انگلیسی- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 30,600سفارش
B55520180109120020561کتاب پرسش های چهارگزینه ای شیمی 2 (واجب)بهمن بازرگانی
شیمی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 39,600سفارش
B58620180114104240515کتاب هندسه دهم یگانه(ازمجموعه رشادت)علی صادقی
ریاضی- صفحه-تخصصی تومان 23,850سفارش
B56420180110113447567کتاب برنامه ریزی هفته به هفته دوره دوم متوسطهمیر حمید خاتمی
مهناز عزیزی
برنامه ریزی و مشاوره صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 16,200سفارش
B58120180113135934622کتاب فیزیک 10اُم شهاب رشته علوم تجربیابراهیم دانشمند مهربانی
هدیه منوچهری
محمد گلزاری
پریسا حاجی سید جوادی
فیزیک- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته علوم تجربیتخصصی تومان 30,000سفارش
B62120180121125806814کتاب آموزش و آزمون علوم و فنون ادبی 1 (دهم)سعید همایونفر
ادبیات- صفحه-تخصصی تومان 18,000سفارش
B59220180114113059809کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی دهم (جلد دوم) رشته ریاضی و تجربیبهمن بازرگانی
شیمی- صفحه-تخصصی تومان 45,000سفارش
B57120180110123651838کتاب بانک سوال ریاضی دهم از مجموعه مرشد (پایا)حمیدرضا بیات
سعید بیاتی
مرتضی خمامی ابدی
کیان کریمی خراسانی
ریاضی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 33,300سفارش
B60720180120132020784کتاب آموزش و آزمون جغرافیای ایران دهم (کلیه رشته‌ها)بهروز یحیی
حامد یاری
جغرافیا- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 11,700سفارش
B56020180109134115723کتاب فیزیک (2) و آزمایشگاهغلامعلی محمود زاده
فیزیک صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 35,100سفارش
B61220180120142404716کتاب کار عربی زبان قرآن دهم (یوز) رشته‌های ریاضی و تجربیعلی اصغر اکبری فرد
ابوالحسن نصیری زاده
عربی- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 14,850سفارش
B61520180120144617647کتاب جغرافیای ایران دهم آیش(رشادت) کلیه رشته هاحامد یاری
جغرافیا- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 10,350سفارش
B62620180121132230593کتاب تاریخ دهم ایران و جهان باستان آیش (رشادت) رشته علوم انسانیاعظم محمدی
تاریخ- صفحه-مناسب برای پایه دهمتخصصی تومان 12,600سفارش
B58320180114100855551کتاب المپیاد ریاضیحمید رضا ملکی
حمید رضا معصومی
ریاضی- صفحه-تخصصی تومان 18,000سفارش
B55420180109114112601کتاب شیمی 2 تکمیلیبهمن بازرگانی
شیمی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 21,600سفارش
B62420180121131518540کتاب ریاضی و آمار دهم یگانه (رشادت) علوم انسانی و معارف اسلامیمیر شهرام صدر
ریاضی- صفحه-مناسب برای پایه دهمتخصصی تومان 24,750سفارش
B57620180113132834799کتاب ریاضی 10 اُم شهابحمیدرضا بیات
مرتضی خمامی ابدی
کیان کریمی خراسانی
ریاضی- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکورتخصصی تومان 34,200سفارش
B61620180120145026800کتاب فارسی دهمعلی سلطانی گردفرامرزی
ادبیات- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 17,100سفارش
B61920180121124555629کتاب آموزش و آزمون جامعه شناسی (1) دهمعلی نوری
بهروز یحیی
جامعه شناسی- صفحه-تخصصی تومان 12,150سفارش
B57420180113125955717کتاب ریاضی دهم یکتا (از مجموعه مرشد)سعید بیاتی
ریاضی- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته علوم تجربیتخصصی تومان 30,150سفارش
B61420180120144106598کتاب آموزش و آزمون عربی زبان قرآن دهم زیتون (رشادت) ریاضی و تجربیمهدی وحدانی
- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 26,650سفارش
B56520180110115110570کتاب دين و زندگي جامع كنكور(جلد 2)ويژه پايه دوم و سوم دبيرستانعلی جعفری ندوشن
دین و زندگی صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 31,500سفارش
B57820180113134436798کتاب آموزش و آزمون فیزیک دهم رشادت (یاقوت) رشته تجربیزهرا ابوطالبی
محمد گلزاری
امیر برزوئی
فیزیک- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته علوم تجربیتخصصی تومان 23,400سفارش
B61020180120140325734کتاب بانک سوال عربی زبان قرآن دهم مرشد (هُدهُد) ریاضی و تجربیخدیجه علیپور
عربی- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 11,700سفارش
B60620180120131042754کتاب آموزش و آزمون زبان انگلیسی دهممیر حسین زاهدی
زبان انگلیسی- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 13,500سفارش
B59620180114114521545کتاب شیمی دهم یاقوت (رشادت) رشته‌های تجربی و ریاضیمحمدکاظم موسوی
شیمی- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستانتخصصی تومان 30,600سفارش
B61320180120143141636کتاب جغرافیای ایران پایش (مرشد) کلیه رشته‌هابهروز یحیی
جغرافیا- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 9,000سفارش
B62920180121134023798کتاب جامعه شناسی دهم آیش (رشادت) رشته های علوم انسانی و معارفبهروز یحیی
جامعه شناسی- صفحه-مناسب برای پایه دهمتخصصی تومان 9,000سفارش
B62520180121131844734کتاب اقتصاد دهم پایش (مرشد) رشته علوم انسانی و معارف اسلامینسرین جعفری
اقتصاد- صفحه-مناسب برای پایه دهمتخصصی تومان 22,500سفارش
B59320180114113358569کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی دهم(جلد اول)رشته ریاضی و تجربیبهمن بازرگانی
شیمی- صفحه-تخصصی تومان 24,300سفارش
B60820180120133755813کتاب فارسی دهم (کلیه رشته‌ها)حمید طالب تبار
ادبیات- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 34,200سفارش
B57520180113131732791کتاب ریاضیات دهمحسین انصاری
ریاضی- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 18,000سفارش
B60920180120134750508کتاب آموزش و آزمون انگلیسی دهم رشادت (کانگرو) کلیه رشته‌هامریم قانع
زبان انگلیسی- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 34,200سفارش
B62720180121133403614کتاب عربی دهم زیتون (رشادت) رشته ادبیات وعلوم انسانیمهدی وحدانی
عربی- صفحه-مناسب برای پایه دهمتخصصی تومان 24,750سفارش
B59420180114113804718کتاب شیمی دهم رشته‌های علوم تجربی و ریاضی فیزیکحسام امینی
شیمی- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 13,500سفارش
B62820180121133742514کتاب اقتصاد دهم آیش (رشادت) رشته‌های علوم انسانی و معارف اسلامینسرین جعفری
الهام میرزایی
اقتصاد- صفحه-مناسب برای پایه دهمتخصصی تومان 11,700سفارش
B59520180114114059760کتاب شیمی دهم کیمیا(از مجموعه مرشد)رشته های تجربی و ریاضیمراد مدقالچی
شیمی- صفحه-تخصصی تومان 26,100سفارش
B62220180121130818790کتاب آموزش و آزمون اقتصاد دهمنسرین جعفری
دکتر منصوره فولادی
اقتصاد- صفحه-تخصصی تومان 37,000سفارش
B61820180121123523574کتاب آموزش و آزمون ریاضی و آمار (1) دهممرضیه لطفی
ریاضی- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته انسانیتخصصی تومان 30,600سفارش
B58420180114101202721کتاب بانک سوال هندسه دهم از مجموعه مرشد (پایا)حمیدرضا بیات
مرتضی خمامی ابدی
کیان کریمی خراسانی
ریاضی- صفحه-تخصصی تومان 23,850سفارش
B55920180109133729641کتاب پرسش های چهارگزینه ای فیزیک پایه 1 و 2فرید شهریاری
فیزیک صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 32,400سفارش
B57320180110125032786کتاب آموزش و آزمون ریاضی دهم رشادت (یگانه)سعید جلالی
ریاضی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 27,000سفارش
B56220180109135050578کتاب ریاضیات 2 (سال دوم دبیرستان)رحیم قهرمان
ریاضی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 18,900سفارش
B56620180110115650582کتاب آینه ی تمام نمای ادبیات فارسی سال دومعلی سلطانی گردفرامرزی
ادبیات صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 13,500سفارش
B62020180121125145765کتاب آموزش و آزمون تاریخ 1 ایران و جهان باستان دهمبهروز یحیی
اعظم محمدی
تاریخ- صفحه-تخصصی تومان 14,850سفارش
B58720180114104558597کتاب هندسه (1) پایه دهمحسین انصاری
ریاضی- صفحه-تخصصی تومان 19,800سفارش

لیست محصولات شرکت رهپویان

رهپویان

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
D6620171028105431665آموزش جامع روانشناسیسید مرتضی ناوندی
روان شناسی2 دی وی دی-وزن64gتخصصی تومان 80,000سفارش
D8020171101153958795آموزش جامع هندسه پایهحسن نوذری
ریاضی3 دی وی دی-تعداد جلسات:16تخصصی تومان 80,000سفارش
D9920171113154112809آموزش مفهومی شیمی (۱) دهمروح الله حاجی سلیمانی
شیمی4 دی وی دی-تعداد جلسات:23تخصصی تومان 60,000سفارش
D80420190116171505536فیزیک(2) یازدهم رهپویان دانش نیما نوروزینیما نوروزی
فیزیک4 دی وی دی-شامل 35 جلسه آموزشیتخصصی تومان 70,000سفارش
D10220171115133712684آموزش‌مفهومی‌فارسی(۱)پایه‌دهمسید حسن نورانی مکرم دوست
ادبیات4 دی وی دی-تعداد جلسات:20عمومی تومان 60,000سفارش
D6220171025160021525ادبیات جامع عمومی کنکور استاد نورانی مکر دوست موسسه رهپویان دانشسید حسن نورانی مکرم دوست
ادبیات4 دی وی دی-قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگیعمومی تومان 80,000سفارش
D7920171101152752826آموزش جامع منطق و فلسفهوحيد تمنا
فلسفه و منطق4 دی وی دی-تعداد جلسات:34تخصصی تومان 80,000سفارش
D9020171107154642728جمع بندی زیستعلی کرامت
زیست3 دی وی دی-تعداد جلسات:22تخصصی تومان 55,000سفارش
D8520171107132346586جمع بندی ادبیات و زبان فارسیشهریار شاهین دژی
ادبیات2 دی وی دی-تعداد جلسات:17عمومی تومان 50,000سفارش
D8820171107142216840جمع بندی ریاضی تجربیآرش رحيمی
ریاضی3 دی وی دی-تعداد جلسات:17تخصصی تومان 50,000سفارش
D9120171107155733509جمع بندی شیمی سلوکیعلی سلوکی
شیمی1 دی وی دی-تعداد جلسات:12تخصصی تومان 60,000سفارش
D80320190116165809602dvd آموزش جامع ریاضی پایه کنکور ریاضی(ویژه نظام جدید)سعید جلالی
ریاضی10 دی وی دی-نویسنده سناریوی آموزشی: سعید جلالی، مصطفی کرمی، مهدی ملارمضانیتخصصی تومان 120,000سفارش
D79520181023164215743پکیج آموزش جامع شیمی پایه کنکور رهپویان(نظام جدید)علی سلوکی
شیمی10 دی وی دی-در ۹۰ جلسه آموزشیتخصصی تومان 120,000سفارش
D9820171113152852648آموزش مفهومی ریاضی (۱) دهمسعید جلالی
میر شهرام صدر
حمید رضا امیری
ریاضی4 دی وی دی-تعداد جلسات:32تخصصی تومان 60,000سفارش
D7020171028113933723آموزش جامع ریاضی عمومی تجربیآرش رحيمی
ریاضی5 دی وی دی-۳۱ جلسه ی آموزشیعمومی تومان 80,000سفارش
D8620171107135009647جمع بندی حسابان و دیفرانسیلسعید جلالی
ریاضی2 دی وی دی-تعداد جلسات:15تخصصی تومان 50,000سفارش
D7720171101130536534آموزش جامع عربی اختصاصیمحسن خسروآبادی
عربی2 دی وی دی-تعداد جلسات:17تخصصی تومان 80,000سفارش
D10420171115140528517آموزش‌ ازطریق‌ حل‌ تمرین‌ ریاضی‌ دهمسعید جلالی
میر شهرام صدر
حمید رضا امیری
ریاضی2 دی وی دی-تعداد جلسات:24تخصصی تومان 60,000سفارش
D7420171101121748674آموزش جامع زیست پایه۲علی کرامت
زیست5 دی وی دی-تعداد جلسات:27تخصصی تومان 80,000سفارش
D7120171028115929722آموزش جامع زبان انگلیسیعلیرضا حمزه
زبان انگلیسی3 دی وی دی-تعداد جلسات : 27عمومی تومان 80,000سفارش
D10020171114190705657عربی زبان قرآن (۱) دهم انسانیعمار تاج بخش
عربی2 دی وی دی-تعداد جلسات:18تخصصی تومان 60,000سفارش
D6820171028111933800آموزش جامع ریاضی پایهسعید جلالی
ریاضی3 دی وی دی-۲۱ جلسه ی آموزشیعمومی تومان 80,000سفارش
D81220190217152650771حل‌تمرین‌فیزیک(۲) پایه یازدهم رهپویان دانشنیما نوروزی
فیزیک3 دی وی دی-شامل 19 جلسه آموزشیتخصصی تومان 60,000سفارش
D79720181023172252833پکیج عربی پایه یازدهم رهپویانعمار تاج بخش
عربی23 جلسه آموزشی دی وی دی-عمومی تومان 70,000سفارش
D9720171113150059771آموزش مفهومی زبان انگلیسی دهمامیر سر آبادانی
زبان انگلیسی3 دی وی دی-تعداد جلسات:16عمومی تومان 60,000سفارش
D76020180512105626616شیمی جامع (۲) یازدهم رهپویان استاد سلوکیعلی سلوکی
شیمی3 دی وی دی-نظام جدید (پایه یازدهم )تخصصی تومان 70,000سفارش
D9220171107161159519جمع بندی ریاضیات گسسته و جبر و احتمالرضا پورحسینی
ریاضی2 دی وی دی-تعداد جلسات:15تخصصی تومان 50,000سفارش
D80520190117152128826فیزیک(۳) دوازدهم ریاضی نیما نوروزینیما نوروزی
فیزیک62 جلسه آموزشی - 10 حلقه دی وی دی-شامل 62 جلسه آموزشیتخصصی تومان 100,000سفارش
D80820190213182652738آمارو احتمال یازدهم (نظام جدید)میر شهرام صدر
حمیدرضا امیری
ریاضی23 جلسه آموزشی دی وی دی-تخصصی تومان 70,000سفارش
D10320171115135012807آموزش‌مفهومی‌هندسه(۱)پایه‌دهمرضا پورحسینی
ریاضی4 دی وی دی-تعداد جلسات:26تخصصی تومان 60,000سفارش
D76520180724125427517زیست جامع علی کرامت موسسه رهپویان دانش(پایه دهم)علی کرامت
زیست5 دی وی دی-تعداد جلسات:27تخصصی تومان 120,000سفارش
D8920171107153818684جمع بندی زبان انگلیسیمهرداد اسکویی
زبان انگلیسی2 دی وی دی-تعداد جلسات:19عمومی تومان 50,000سفارش
D79620181023165321841فیزیک جامع کنکور (نظام جدید) نیما نوروزی - فیزیک دهم و یازدهمنیما نوروزی
فیزیک10 دی وی دی-شامل 100 جلسه آموزشیتخصصی تومان 120,000سفارش
D8120171101155131824آموزش جامع هندسه تحلیلیسامان اسپهرم
ریاضی3 دی وی دی-تعداد جلسات:20تخصصی تومان 80,000سفارش
D7620171101125226579شیمی جامع پایه علی سلوکیعلی سلوکی
شیمی4 دی وی دی-تعداد جلسات:41تخصصی تومان 80,000سفارش
D7820171101151411575آموزش جامع فیزیک پایهنیما نوروزی
فیزیک5 دی وی دی-تعداد جلسات:29تخصصی تومان 80,000سفارش
D10120171115133123543عربی زبان قرآن (۱) دهمعمار تاج بخش
عربی2 دی وی دی-تعداد جلسات:18عمومی تومان 60,000سفارش
D6420171027180545776آموزش جامع دیفرانسیلسعید جلالی
ریاضی5 دی وی دی-تعداد جلسات:35تخصصی تومان 80,000سفارش
D6920171028113237737آموزش جامع ریاضی پایه تجربیآرش رحيمی
ریاضی4 دی وی دی-۲۴ جلسه ی آموزشیتخصصی تومان 80,000سفارش
D9320171107161955716جمع بندی عربیعمار تاج بخش
عربی2 دی وی دی-تعداد جلسات:16عمومی تومان 50,000سفارش
D6720171028110948630آموزش جامع ریاضی انسانیوحيد تمنا
مصطفی علیزاده نایینی
ریاضی4 دی وی دی-تعداد جلسات:33عمومی تومان 80,000سفارش
D76820180805205958544فیزیک پایه دهم (نظام جدید) نیما نوروزی رهپویاننیما نوروزی
فیزیک3 دی وی دی-27 جلسه آموزشیتخصصی تومان 60,000سفارش
D10620171116103648728آموزش جامع ادبیات(انسانی)مهدی محمدیان
ادبیات3 دی وی دی-تعداد جلسات:34تخصصی تومان 80,000سفارش
D8320171105111614562شیمی جامع پیش‌دانشگاهی رهپویانعلی سلوکی
شیمی4 دی وی دی-تعداد جلسات:30تخصصی تومان 80,000سفارش
D80220190116164415649dvd آموزش جامع ریاضی پایه کنکورتجربی(ویژه نظام جدید)سعید جلالی
ریاضی دی وی دی-مدرس: سعید جلالی، مصطفی کرمی، مهدی ملارمضانیتخصصی تومان 120,000سفارش
D10720171116130235601آموزش‌ جامع‌ فیزیک‌ پیش‌ دانشگاهینیما نوروزی
فیزیک5 دی وی دی-تعداد جلسات:16تخصصی تومان 80,000سفارش
D80020190115142217839dvd آموزشی زیست شناسی پایه کنکور(دهم و یازدهم)علی کرامت
زیست دی وی دی-شامل آموزش جامع زیست پایه ۱(دهم)+آموزش جامع زیست پایه۲(یازدهم)تخصصی تومان 240,000سفارش
D9520171107165948613جمع بندی هندسه پایه و تحلیلیرضا پورحسینی
علی سعیدی زاده
ریاضی2 دی وی دی-تعداد جلسات:16تخصصی تومان 50,000سفارش
D75520180429144438769فارسی و نگارش (۲)یازدهمسید حسن نورانی مکرم دوست
ادبیات3 دی وی دی-20 جلسه آموزشیعمومی تومان 70,000سفارش
D80120190116162613679dvd آموزش مفهومی زیست شناسی۳ (پایه دوازدهم)بهرام میر حبیبی
زیست8 دی وی دی-مدرس:بهرام میرحبیبیتخصصی تومان 100,000سفارش
D6520171028104207569آموزش جامع دین و زندگیمرتضی محسنی کبير
دین و زندگی4 دی وی دی-تعداد جلسات:48عمومی تومان 80,000سفارش
D8720171107141402653جمع بندی دین و زندگیمرتضی محسنی کبير
دین و زندگی3 دی وی دی-تعداد جلسات:26عمومی تومان 50,000سفارش
D6320171027175356754آموزش جامع اقتصاد رهپویان دانشمریم مهری
وحيد تمنا
اقتصاد3 دی وی دی-تعداد جلسات:24تخصصی تومان 80,000سفارش
D7320171101120141685آموزش جامع زیست پایه ۱علی کرامت
زیست3 دی وی دی-تعداد جلسات:18تخصصی تومان 80,000سفارش
D8420171107125745777جامعه‌ شناسی‌ و علوم‌ اجتماعیوحيد تمنا
جامعه شناسی4 دی وی دی-تعداد جلسات:33تخصصی تومان 80,000سفارش
D80920190214141315750فیزیک جامع دوازدهم نیما نوروزینیما نوروزی
فیزیک8 دی وی دی-شامل 61 جلسه آموزشیتخصصی تومان 100,000سفارش
D7520171101123312656آموزش جامع زیست پیش دانشگاهیعلی کرامت
زیست4 دی وی دی-تعداد جلسات:24تخصصی تومان 80,000سفارش
D8220171104160425779آموزش جامع عربی کنکورعمار تاج بخش
عربی3 دی وی دی-تعداد جلسات:25عمومی تومان 80,000سفارش
D81020190214143550536فیزیک(۳) دوازدهم تجربی رهپویان دانشنیما نوروزی
فیزیک7 دی وی دی-شامل 49 جلسه آموزشیتخصصی تومان 100,000سفارش
D9620171113142812673شیمی جامع (۱) دهم رهپویان استاد سلوکیعلی سلوکی
شیمی4 دی وی دی-تعداد جلسات:22تخصصی تومان 60,000سفارش
D9420171107164058663جمع بندی فیزیکنیما نوروزی
فیزیک2 دی وی دی-تعداد جلسات:19تخصصی تومان 50,000سفارش

لیست محصولات شرکت مهر و ماه

مهر و ماه

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
B41020171225133752811هندبوک شیمی دهممحمد حسین انوشه
محمدرضا نصیری ایوانکی
شیمی216 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B40520171225115530710کتاب لقمه 4030 درک متن زبان انگلیسیامید یعقوبی فرد
زبان انگلیسی352 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B36220171220130356666کتاب جمع‌بندی هندسه تحلیلی و جبر خطیمحمدرضا میرجلیلی
منصور سعیدی
ریاضی236 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 10,000سفارش
B43320171227110606654کتاب لقمه واژگان زبان انگلیسیحمید رضا نوربخش
زبان انگلیسی320 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B47020171231102624705کتاب آموزش و تست شیمی 2 پایه یازدهممحمد حسین انوشه
محمد جواد فولادی
محمدرضا نصیری ایوانکی
محمدرضا پور جاوید
شیمی480 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 36,000سفارش
B39420171224112920564کتاب جمع‌بندی فلسفه و منطق کنکورفرحناز خان محمدی
فلسفه و منطق232 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 14,000سفارش
B46620171230165230512کتاب آموزش و تست فیزیک 2 رشته تجربی پایه یازدهمنصرالله افاضل
مصطفی کیانی
کاظم اسکندری
فیزیک400 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 29,000سفارش
B35120171219105005626کتاب کار زیست 1 پایه دهمعباس راستی بروجنی
زیست224 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 19,500سفارش
B35020171219104222664کتاب آموزش و کار شیمی 2 پایه یازدهممحمد حسین انوشه
محمد جواد فولادی
محمدرضا نصیری ایوانکی
محمدرضا پور جاوید
شیمی208 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 18,000سفارش
B36320171220131357534کتاب جمع‌بندی هندسه پایهپویان طهرانیان
ریاضی192 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 8,000سفارش
B46820171231100841683کتاب آموزش و تست فیزیک1 رشته ریاضی پایه دهمحمیدرضا عارف پور
نصرالله افاضل
اکبر کوهی فائق
سعید نصیری
فیزیک214 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 33,000سفارش
B44020171227122752744کتاب لقمه زیست ژنتیکمجید نیک راد
علی افشار راد
زیست256 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B34320171218120807612کتاب کار فیزیک 1 پایه دهم | رشته تجربیابراهیم دانشمند مهربانی
نصرالله افاضل
فیزیک160 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 16,000سفارش
B35220171219105548569کتاب کار ریاضی 1 پایه دهممیثم حمزه لویی
حسین اسفینی
یوسف داستان
ریاضی176 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 14,000سفارش
B34220171218115445727کتاب آموزش و کار فیزیک 2 رشته ریاضی پایه یازدهممصطفی کیانی
هدیه منوچهری
فیزیک208 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 18,000سفارش
B34420171218123714746کتاب کار فیزیک 2 رشته تجربی پایه یازدهممصطفی کیانی
هدیه منوچهری
فیزیک192 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 18,000سفارش
B43620171227114331564کتاب لقمه کانی ها و سنگ هاداوود دانشور
زمین شناسی272 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B41520171225142936538کتاب لقمه هندسه و گسستهرحیم قهرمان
ریاضی264 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B45120171228110659818کتاب موضوعی مفاهیم و قرابت‌های معنایی ادبیات کنکوررضا اسماعیلی
ادبیات404 صفحه-قطع چاپ : وزیریتخصصی تومان 16,000سفارش
B46920171231101355816کتاب آموزش و تست فیزیک 2 رشته ریاضی پایه یازدهمنصرالله افاضل
مصطفی کیانی
کاظم اسکندری
فیزیک424 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 33,000سفارش
B45820171230124908806کتاب موضوعی مشتقرحیم قهرمان
ریاضی248 صفحه-قطع چاپ : وزیریتخصصی تومان 11,000سفارش
B34120171218114721705کتاب آموزش و کار فارسی 2 پایه یازدهمحسن معقول
اسماعیل مؤید ناصری
نرگس سیاه نوری
ادبیات159 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 16,000سفارش
B36020171220122300579کتاب جمع‌بندی اقتصادمهران افشاری
حسین ابراهیم نژاد
اقتصاد392 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 14,000سفارش
B34620171219095500566پاسخ‌نامه‌ی کتاب آموزش و کار زیست شناسی 1عباس راستی بروجنی
علی حسینی دولابی
زیست100 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 6,000سفارش
B46520171230153242613کتاب آموزش و تست فارسی 2 پایه یازدهمشهریار قبادی
اسماعیل محمد زاده
سعید عنبرستانی
مرتضی کلاشلو
ادبیات344 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 28,000سفارش
B72820180303154654537گام به گام دروس دهم رشته علوم انسانیجمعی از مولفان
768 صفحه-راهنمای کامل دروس دهم رشته علوم انسانی - گام به گام دوم متوسطهتخصصی تومان 26,000سفارش
B74420180411154738815کتاب تست و آموزش جامعه شناسی (2) پایه یازدهم (نظام جدید)جامعه شناسی212 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 18,000سفارش
B41620171225144120588کتاب لقمه واژه نامه عربی انسانیمهران ترکمان
عربی288 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B41220171225135358572کتاب ریاضی پایه و دیفرانسیلرحیم قهرمان
ریاضی288 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B39520171224113444844جمع‌بندی علوم اجتماعیآزیتا بیدقی
علی نوری
جامعه شناسی280 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 12,000سفارش
B36120171220125645584کتاب جمع‌بندی ادبیات اختصاصیجمال طباطبایی نژاد
ادبیات512 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 18,000سفارش
B40420171225112821707فست بوک ریاضی دهمعباس اشرفی
سبحان سیف الهی راد
ریاضی256 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 8,500سفارش
B38820171223162542731کتاب جمع‌بندی آمار و مدلسازیمحمدرضا میرجلیلی
منصور سعیدی
ریاضی164 صفحه-قطع چاپ:رقعیعمومی تومان 7,000سفارش
B36420171220131932653کتاب جمع‌بندی ریاضی انسانیحسین ابراهیم نژاد
ریاضی364 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 12,000سفارش
B35520171219120556508پاسخ نامه کتاب آموزش و کار کنکور زیست شناسی پیش دانشگاهیعباس راستی بروجنی
علی حسینی دولابی
زیست128 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 10,000سفارش
B46120171230131348749کتاب آموزش و تست ریاضی 1 پایه دهممصطفی دیداری
عباس اشرفی
وهاب تقی زاده
ریاضی320 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 25,000سفارش
B44120171227123220662کتاب لقمه عربی همراه انسانیمهران ترکمان
عربی272 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B44920171228104202800کتاب تکنیک‌های جمع و تفریق سریعمصطفی باقری
ریاضی160 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 7,500سفارش
B46720171231100224691کتاب آموزش و تست فیزیک 1 رشته تجربی پایه دهمحمیدرضا عارف پور
نصرالله افاضل
اکبر کوهی فائق
سعید نصیری
فیزیک352 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 28,000سفارش
B34820171219101009730کتاب کار آمار و احتمال پایه یازدهممصطفی دیداری
ریاضی144 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 15,000سفارش
B34920171219103527548کتاب آموزش و کار زیست 2 پایه یازدهمیاسر آرامش اصل
رضا آرامش اصل
محمد عیسایی
زیست256 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 24,000سفارش
B43420171227113210687کتاب لقمه حفظیات شیمیمهدی صالحی راد
شیمی208 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B47120171231103839541کتاب آموزش و تست فارسی 1 پایه دهمشهریار قبادی
اسماعیل محمد زاده
ادبیات328 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 26,000سفارش
B45420171228112353797کتاب موضوعی تصویرنامه‌ی زیست کنکورسجاد احمدی
زیست520 صفحه-قطع چاپ : وزیریتخصصی تومان 27,000سفارش
B44720171228102730810کتاب تکنیک های مثلثات سریعمصطفی باقری
ریاضی160 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 10,000سفارش
B46420171230152609828کتاب آموزش و تست آمار و احتمال پایه یازدهممصطفی دیداری
ریاضی صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 32,000سفارش
B45020171228105302808کتاب تمرین محاسبات کنکورزمصطفی باقری
ریاضی320 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 16,000سفارش
B33920171218113325799کتاب کار ریاضی 2 تجربی پایه یازدهمپدرام نیکوکار
محسن شریفی
ریاضی187 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 17,000سفارش
B42320171226122931793کتاب لقمه حفظیات ادبیات اختصاصیحمزه نصراللهی
ادبیات352 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B35420171219114059781آموزش و کار کنکور زیست شناسی پیش دانشگاهیعباس راستی بروجنی
زیست487 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 26,000سفارش
B42520171226124622682کتاب لقمه علوم اجتماعیآزیتا بیدقی
جامعه شناسی320 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B34520171218124213588کتاب کار شیمی 1 پایه دهممحمد حسین انوشه
محمد جواد فولادی
شیمی208 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 20,000سفارش
B39820171224122139618کتاب جمع بندی جغرافیاحامد نادریان
جغرافیا304 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 14,000سفارش
B44820171228103251536کتاب تکنیک‌های تقسیم سریعمصطفی باقری
ریاضی160 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 7,500سفارش
B75620180430132344614لقمه دین و زندگی دهممولفان مهر و ماه
دین و زندگی100 به بالا صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B44520171228101932532کتاب تکنیک‌های جذر سریعمصطفی باقری
ریاضی144 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 7,500سفارش
B45320171228111806716کتاب موضوعی اسیدها و بازها + PH و مسائل آنمحمد حسین انوشه
شیمی252 صفحه-قطع چاپ : وزیریعمومی تومان 10,000سفارش
B42420171226123600831کتاب لقمه فلسفه سال چهارمهایده عبادی
فلسفه و منطق256 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B40320171224130149826کتاب لقمه واژگان زبان دهمزبان انگلیسی248 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B44620171228102325512کتاب تکنیک‌های ضرب سریعمصطفی باقری
ریاضی176 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 7,500سفارش
B39320171223165726530کتاب جمع بندی تاریخماهان آشوری
تاریخ360 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 14,000سفارش
B45620171230123840760کتاب موضوعی استوکیومتری و سایر مسائل شیمیسعید مرادپور
شیمی256 صفحه-قطع چاپ : وزیریتخصصی تومان 10,000سفارش
B46220171230151628836کتاب آموزش و تست حسابان 1 پایه یازدهمعباس اشرفی
حامد فرضعلی بیک
علیرضا نداف زاده
ریاضی464 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 32,000سفارش
B36520171220132449684کتاب جمع‌بندی ریاضیات گسسته و جبر و احتمالمحمدرضا میرجلیلی
منصور سعیدی
ریاضی184 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 8,000سفارش
B42120171226120759591کتاب لقمه ریاضی انسانیرامین اسلام
ریاضی304 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B38320171223160616738کتاب جمع‌بندی رياضيات تجربیمحمدرضا میرجلیلی
منصور سعیدی
ریاضی352 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 14,000سفارش
B42220171226122323529کتاب لقمه زبان فارسیحمزه نصراللهی
ادبیات336 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B39920171224122744626کتاب جمع بندی روانشناسیمهران افشاری
روان شناسی232 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 12,000سفارش
B39620171224113921634کتاب جمع بندی دین و زندگیهادی هاشمی
دین و زندگی322 صفحه-قطع چاپ:رقعیعمومی تومان 14,000سفارش
B38720171223161906767کتاب جمع‌بندی ریاضیات‌پایه و دیفرانسیل و انتگرالمحمدرضا میرجلیلی
منصور سعیدی
ریاضی388 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 14,000سفارش
B38920171223163418782کتاب جمع‌بندی زمین شناسیروزبه اسحاقیان
داوود دانشور
زمین شناسی216 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 8,000سفارش
B43820171227121222519کتاب لقمه تکنیک های برتر فیزیکحامد نادریان
فیزیک320 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B34020171218113951773کتاب کار فیزیک 1 پایه دهم | رشته ریاضیابراهیم دانشمند مهربانی
نصرالله افاضل
فیزیک192 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 18,000سفارش
B44420171227125142593کتاب لقمه ترجمه و تعریب و مفهوم عربی کنکورمهران ترکمان
عربی280 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,000سفارش
B44220171227123808615کتاب لقمه روانشناسی کنکورناهید دهقان
روان شناسی232 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B75720180507124710619ریاضیات پایه کنکور مهر و ماهجمعی از مولفان
ریاضی616 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 49,000سفارش
B46020171230130404558کتاب موضوعی فرمول‌ها و ساختار‌ها در شیمیسعید مرادپور
شیمی128 صفحه-قطع چاپ : وزیریتخصصی تومان 7,000سفارش
B45720171230124309568کتاب موضوعی ترجمه، تعریب و مفهوم عربی کنکورمهران ترکمان
عربی200 صفحه-قطع چاپ : وزیریعمومی تومان 10,000سفارش
B41120171225134342794کتاب لقمه فلسفه و منطق سال سومهایده عبادی
فلسفه و منطق288 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B10520171115212238604کتاب جمع‌ بندی شیمیسعید مرادپور
شیمی368 صفحه-ویرایش کنکور 95تخصصی تومان 14,000سفارش
B34720171219100222639کتاب آموزش و کار عربی 2 پایه یازدهمحسین منصوری
عربی144 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 15,000سفارش
B45220171228111219574کتاب موضوعی مثلثاتعلی بلقدر
ریاضی136 صفحه-قطع چاپ : وزیریعمومی تومان 7,000سفارش
B43720171227120837599کتاب لقمه واژگان زبان کنکور 1200wordsامید یعقوبی فرد
زبان انگلیسی328 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B74520180415110539518کتاب لقمه واژگان زبان یازدهم مهر و ماهحمید رضا نوربخش
زبان انگلیسی272 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 10,000سفارش
B45920171230125747545کتاب موضوعی در اعماق متنحمید رضا نوربخش
زبان انگلیسی288 صفحه-قطع چاپ : وزیریعمومی تومان 11,000سفارش
B41720171225145034741کتاب لقمه قید نامه زیست شناسیمهدی استاد
زیست304 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B43220171226164612757کتاب لقمه زیست جانوریمحمد نوروزیان
زیست328 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B33820171218112144834کتاب کار حسابان 1 پایه یازدهمحمیرا قادری
بابک محمودی
ریاضی176 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 16,000سفارش
B40020171224123356560کتاب جمع بندی عربیهادی هاشمی
عربی304 صفحه-قطع چاپ:رقعیعمومی تومان 14,000سفارش

لیست محصولات شرکت ونوس

ونوس

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
D6020171025152815710کنکور اکتیو (تابع) محمد مهربان موسسه ونوسمحمد مهربان
ریاضی7 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 150,000سفارش
D73420180306101016791ریاضی پایه یازدهم استاد مهربان - بسته generalمحمد مهربان
ریاضی27 دی وی دی-به همراه جزوه اختصاصیتخصصی تومان 545,000سفارش
D72020180221150654826زبان فارسی کنکور ونوس استاد سبحانیاحمد سبحانی
ادبیات9 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 160,000سفارش
D2920171013203035528دین و زندگی دهم هادی سرکشیک زادههادی سرکشیک زاده
دین و زندگی4 دی وی دی-عمومی تومان 100,000سفارش
D68820180206140407814احتمال (بسته ۳) استاد نصیری رشته انسانیامیر حسین نصیری
ریاضی4 دی وی دی-ویژه دانش آموزان انسانیتخصصی تومان 70,000سفارش
D38220171223160346741آموزش جامع آنالیز ترکیبیمجتبی دادبام
ریاضی13 دی وی دی-تخصصی تومان 180,000سفارش
D72220180224154740571جمع بندی زبان و ادبیات فارسی دکتر سبحانی موسسه ونوساحمد سبحانی
ادبیات6 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 150,000سفارش
D1920171013195510615گرامر جامع زبان انگلیسیشهاب اناری
زبان انگلیسی7 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیعمومی تومان 150,000سفارش
D73920180314131734631هندسه سال دهم (استاد بنی هاشمی)سعید بنی هاشمی
ریاضی15 دی وی دی-جدید چاپ 1396تخصصی تومان 200,000سفارش
D68620180206134517594توابع و لگاریتم ( بسته ۱) استاد نصیری (انسانی)امیر حسین نصیری
ریاضی5 دی وی دی-مخصوص داوطلبان کنکور رشته ی انسانیتخصصی تومان 80,000سفارش
D36920171223122016728کلینیک ریاضی پزشکی (حد و پیوستگی)مجتبی دادبام
ریاضی12 دی وی دی-تخصصی تومان 150,000سفارش
D4220171016120522601شیمی چهارم (سینتیک و تعادل) محمود رادمان هر موسسه ونوسمحمود رادمان مهر
شیمی13 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 200,000سفارش
D74020180317111700699شیمی پایه دهم استاد رادمان مهر موسسه ونوسمحمود رادمان مهر
شیمی24 دی وی دی-پایه دهم (نظام جدید)تخصصی تومان 470,000سفارش
D73520180306110540745ریاضی پایه دهم استاد مهربان موسسه ونوسمحمد مهربان
ریاضی23 دی وی دی-نظام جدید (دهم )تخصصی تومان 470,000سفارش
D78420180929185046554زبان جامع نظام جدید(دهم،یازدهم،دوازدهم) استاد اناریشهاب اناری
زبان انگلیسی20 دی وی دی-به همراه جزوه تالیفی استادعمومی تومان 480,000سفارش
D37920171223154815717ریاضی احتمال جامع کنکورمجتبی دادبام
ریاضی17 دی وی دی-تخصصی تومان 180,000سفارش
D69020180206142238538آمار و مدل سازی تشریحیامیر حسین نصیری
ریاضی5 دی وی دی-تخصصی تومان 60,000سفارش
D920171013184437745فیزیک الکتریسیته ساکن و جاری سوم دبیرستان یحیویمهدی یحیوی
فیزیک15 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیعمومی تومان 280,000سفارش
D69220180206143936650حسابانامیر حسین نصیری
ریاضی6 دی وی دی-تخصصی تومان 80,000سفارش
D73820180314122255697ریاضی پایه یازدهم انسانی استاد نصیری موسسه ونوسامیر حسین نصیری
ریاضی6 دی وی دی-ویرایش و چاپ 1397تخصصی تومان 155,000سفارش
D72320180224155541665آرایه های ادبی کنکور (دکتر سبحانی) موسسه ونوساحمد سبحانی
ادبیات4 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 80,000سفارش
D4120171016120112611شیمی جمع بندی سال سوم استاد رادمان مهر موسسه ونوسمحمود رادمان مهر
شیمی7 دی وی دی-تخصصی تومان 120,000سفارش
D1020171013184834803فیزیک مغناطیس و القا یحیویمهدی یحیوی
فیزیک6 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیعمومی تومان 115,000سفارش
D63020180121145521835معجزه تست زنی عربی کنکور مصطفی آزادهمصطفی آزاده
عربی6 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 150,000سفارش
D69320180206150913517توابع درجه ۲ ( بسته ۴) استاد نصیری رشته انسانیامیر حسین نصیری
ریاضی5 دی وی دی-ویژه رشته انسانیتخصصی تومان 80,000سفارش
D1820171013195108704زبان انگلیسی جامع کنکورشهاب اناری
زبان انگلیسی13 دی وی دی-عمومی تومان 470,000سفارش
D5320171025122646677ریاضی مثلثات استاد محمد مهربان موسسه ونوسمحمد مهربان
ریاضی8 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 160,000سفارش
D37320171223151315773ریاضی آنالیز ترکیبی(مهندس دادبام)مجتبی دادبام
ریاضی4 دی وی دی-تخصصی تومان 50,000سفارش
D1620171013193639791فیزیک نوین (فیزیک هسته ای و اتمی) ونوسمهدی یحیوی
فیزیک9 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیعمومی تومان 235,000سفارش
D3520171014132623611جمع بندی زیست شناسی همایش 96 دکتر آرام فرمهدی آرام فر
زیست14 دی وی دی-به همراه جزوهتخصصی تومان 315,000سفارش
D4420171016122002720هنر تست زنی شیمی سوم دبیرستان محمود رادمان مهرمحمود رادمان مهر
شیمی4 دی وی دی-تخصصی تومان 80,000سفارش
D1520171013190927693فیزیک سال دوم مهندس یحیویمهدی یحیوی
فیزیک10 دی وی دی-عمومی تومان 235,000سفارش
D74320180317131332618عربی پایه دهم دکتر مصطفی آزاده (نظام جدید)مصطفی آزاده
عربی15 دی وی دی-نظام جدید ( پایه دهم )عمومی تومان 315,000سفارش
D320171010143647530عربی تخصصی انسانی آزادهمصطفی آزاده
عربی22 دی وی دی-مشتمل بر ۵۰۰۰ نکته مفید و ۴۰۰ آزمون مختلفتخصصی تومان 250,000سفارش
D36720171223120650525کلینیک ریاضی پزشکی (کاربرد مشتق)مجتبی دادبام
ریاضی8 دی وی دی-تخصصی تومان 90,000سفارش
D60520180118120942714مرفوعات و مجرورات مصطفی آزاده موسسه ونوسمصطفی آزاده
عربی8 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 150,000سفارش
D4020171016115627729شیمی چهارم (سید و بازها) محمود رادمان هر موسسه ونوسمحمود رادمان مهر
شیمی10 دی وی دی-به همراه جزوهتخصصی تومان 160,000سفارش
D75820180507134749744عربی پایه یازدهم مصطفی آزادهمصطفی آزاده
عربی10 دی وی دی-نظام جدید (پایه یازدهم)عمومی تومان 200,000سفارش
D1720171013194115753کنکور اکتیو فیزیک مهندس یحیویمهدی یحیوی
فیزیک9 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیعمومی تومان 195,000سفارش
D74120180317121259645زیست شناسی پایه دهم (دکتر محمدرضا نیکجو) موسسه ونوسدکتر محمد رضا نیکجو
زیست21 دی وی دی-پایه دهم (نظام جدید)تخصصی تومان 470,000سفارش
D2120171013200211685جمع بندی زبان انگلیسیشهاب اناری
زبان انگلیسی6 دی وی دی-عمومی تومان 315,000سفارش
D5420171025123923611ریاضی دنباله و ترکیبات مهندس محمد مهربان موسسه ونوسمحمد مهربان
ریاضی7 دی وی دی-از این بسته آموزشی، دانش آموزان رشته تجربی نیز می توانند استفاده کنندتخصصی تومان 150,000سفارش
D3220171014131758725زیست شناسی سوم دبیرستان مهدی آرام فر موسسه ونوسمهدی آرام فر
زیست5 دی وی دی-تخصصی تومان 190,000سفارش
D5520171025130023837ریاضی مشتق مهندس محمد مهربان موسسه ونوسمحمد مهربان
ریاضی16 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 300,000سفارش
D38620171223161546562کلینیک ریاضی پزشکی (تصاعد هندسی)مجتبی دادبام
ریاضی3 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 40,000سفارش
D73620180308111824575فیزیک پایه دهم (استاد مهدی یحیوی) موسسه ونوسمهدی یحیوی
فیزیک22 دی وی دی-ویژه پایه دهم ( نظام جدید )تخصصی تومان 470,000سفارش
D620171010152304620عربی کنکور ( درک مطلب ۱)مصطفی آزاده
عربی5 دی وی دی-به همراه جزوهعمومی تومان 80,000سفارش
D69520180206152418513آشتی با ریاضی استاد نصیری موسسه ونوسامیر حسین نصیری
ریاضی7 دی وی دی-ویژه رشته انسانیتخصصی تومان 150,000سفارش
D76120180612160247643روانشناسی جامع استاد اعتمادی موسسه ونوسعماد الدین اعتمادی
روان شناسی14 دی وی دی-ویژه رشته انسانیتخصصی تومان 300,000سفارش
D38120171223155350779نظریه اعدادمجتبی دادبام
ریاضی22 دی وی دی-تخصصی تومان 150,000سفارش
D5720171025145425590ریاضی انتگرال مهندس محمد مهربان موسسه ونوسمحمد مهربان
ریاضی7 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 160,000سفارش
D76420180723154641785زبان پایه دهم دکتر شهاب اناری موسسه ونوسشهاب اناری
زبان انگلیسی13 دی وی دی-نظام جدید (پایه دهم)عمومی تومان 200,000سفارش
D2020171013195939722درک مطلب زبان انگلیسیشهاب اناری
زبان انگلیسی3 دی وی دی-عمومی تومان 150,000سفارش
D3420171014132344523زیست شناسی پیش ۲ مهدی آرامفر موسسه ونوسمهدی آرام فر
زیست9 دی وی دی-تخصصی تومان 210,000سفارش
D420171010150457686عربی جمع بندی (نکته و تست) آزادهمصطفی آزاده
عربی12 دی وی دی-عمومی تومان 160,000سفارش
D75920180507144458761زبان انگلیسی یازدهم شهاب اناریشهاب اناری
زبان انگلیسی14 دی وی دی-نظام جدید (پایه یازدهم )عمومی تومان 250,000سفارش
D38420171223160659830ریاضی دنباله و تصاعدمجتبی دادبام
ریاضی5 دی وی دی-تخصصی تومان 75,000سفارش
D4820171016124734539شیمی سال سوم بخش۳ (حل مسائل۲) محمود رادمان مهرمحمود رادمان مهر
شیمی6 دی وی دی-تخصصی تومان 150,000سفارش
D2820171013202824726دینی کنکور (نکته و تست) ونوسهادی سرکشیک زاده
دین و زندگی5 دی وی دی-عمومی تومان 150,000سفارش
D69620180206153306743بسته میکس ریاضی انسانی استاد نصیریامیر حسین نصیری
ریاضی13 دی وی دی-ویژه رشته انسانیتخصصی تومان 150,000سفارش
D1220171013185616570فیزیک نوسان مهدی یحیویمهدی یحیوی
فیزیک6 دی وی دی-رشته «مقطع» : ویژه پیش دانشگاهی و کنکورتخصصی تومان 95,000سفارش
D3020171014114408791زیست گیاهی تستی آرام فر موسسه ونوسمهدی آرام فر
زیست6 دی وی دی-به همراه جزوهتخصصی تومان 125,000سفارش
D37020171223133046543جمع بندی ریاضیات گسسته (ترکیبیات و احتمال)مجتبی دادبام
ریاضی6 دی وی دی-تخصصی تومان 80,000سفارش
D37620171223153319660ریاضی تابعمجتبی دادبام
ریاضی7 دی وی دی-تخصصی تومان 90,000سفارش
D820171013183840515فیزیک سال اول فصل ۴ و ۵ یحیویمهدی یحیوی
فیزیک6 دی وی دی-رشته «مقطع» : علوم ریاضی « سال اول دبیرستان و کنکور » ، علوم تجربی « سال اول دبیرستان و کنکور »عمومی تومان 95,000سفارش
D720171010153428560عربی جامع کنکور استاد آزاده (جدید)مصطفی آزاده
عربی23 دی وی دی-+ به همراه کتاب تست زنی نوشته دکتر آزادهعمومی تومان 470,000سفارش
D520171010151507644عربی کنکور ( منصوبات) مصطفی آزادهمصطفی آزاده
عربی5 دی وی دی-پوشش ۷۵% از کتاب عربی سوم دبیرستانعمومی تومان 80,000سفارش
D6120171025153425713کنکور اکتیو(‌دنباله،حد،پیوستگی،مجانب) استاد مهربان موسسه ونوسمحمد مهربان
ریاضی7 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 150,000سفارش
D36820171223121521667کلینیک ریاضی پزشکی (انتگرال)مجتبی دادبام
ریاضی9 دی وی دی-تخصصی تومان 100,000سفارش
D69420180206151425708آنالیز ترکیبی ( بسته ۵ ) استاد نصیری رشته انسانیامیر حسین نصیری
ریاضی4 دی وی دی-ویژه رشته انسانیتخصصی تومان 70,000سفارش
D2420171013201647811دین و زندگی سوم دبیرستان هادی سرکشیک زادههادی سرکشیک زاده
دین و زندگی6 دی وی دی-عمومی تومان 155,000سفارش
D68920180206141754621آمار و مدل سازی تستیامیر حسین نصیری
ریاضی6 دی وی دی-تخصصی تومان 95,000سفارش
D5820171025151251518ریاضی پایه کولاک محمد مهربان موسسه ونوسمحمد مهربان
ریاضی14 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 250,000سفارش
D1120171013185233732فیزیک حرکت شناسی مهندس یحیویمهدی یحیوی
فیزیک16 دی وی دی-رشته «مقطع» : ویژه پیش دانشگاهی و کنکورعمومی تومان 330,000سفارش
D4920171016125002690شیمی جمع بندی سال دوم استاد رادمان مهر موسسه ونوسمحمود رادمان مهر
شیمی10 دی وی دی-تخصصی تومان 160,000سفارش
D72120180224154154768تاریخ ادبیات کنکور (استاد نیکخو)رامین نیکخو
ادبیات4 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 80,000سفارش
D37420171223151846755ریاضی قدر مطلقمجتبی دادبام
ریاضی5 دی وی دی-تخصصی تومان 60,000سفارش
D4320171016121540696هنر تست زنی شیمی دوم دبیرستان استاد محمود رادمان مهرمحمود رادمان مهر
شیمی4 دی وی دی-تخصصی تومان 95,000سفارش
D3820171016114921731شیمی سال سوم دبیرستان محمود رادمان مهر موسسه ونوسمحمود رادمان مهر
شیمی19 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 315,000سفارش
D37120171223133932570جمع بندی ریاضیات گسسته (نظریه اعداد)مجتبی دادبام
ریاضی6 دی وی دی-تخصصی تومان 60,000سفارش
D220171009133236532ترجمه عربی رنگی آزادهمصطفی آزاده
عربی16 دی وی دی-چاپ جدید رنگیعمومی تومان 315,000سفارش
D37520171223152511692ریاضی جزء صحیحمجتبی دادبام
ریاضی3 دی وی دی-تخصصی تومان 40,000سفارش
D5020171022110336528فیزیک پیش ۲ (موج صوت امواج ) مهندس یحیوی موسسه ونوسمهدی یحیوی
فیزیک15 دی وی دی-+ به همراه 2 جزوه تکمیلیتخصصی تومان 300,000سفارش
D78320180929182921763شیمی پایه یازدهم استاد رادمان مهر(نظام جدید)محمود رادمان مهر
شیمی24 دی وی دی-به همراه جزوه تالیفی استادعمومی تومان 325,000سفارش
D3320171014132031599زیست شناسی دوم دبیرستان مهدی آرامفر موسسه ونوسمهدی آرام فر
زیست11 دی وی دی-به همراه کتاب تانک تست و کتاب کارتخصصی تومان 420,000سفارش
D37720171223153930516ریاضی تابع درجه ۲ معادله درجه ۲ کنکورمجتبی دادبام
ریاضی6 دی وی دی-سبک تدریس: تستی ویژه کنکور سراسری و معدلسازیتخصصی تومان 80,000سفارش
D5920171025151840818جمع بندی دیفرانسیل و ریاضی پایهمحمد مهربان
ریاضی22 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 550,000سفارش
D1420171013190458780فیزیک دینامیک مهندس یحیویمهدی یحیوی
فیزیک13 دی وی دی-رشته «مقطع» : ویژه پیش دانشگاهی و کنکورعمومی تومان 250,000سفارش
D3120171014131213740زیست ژنتیک مندلی مهدی آرام فر موسسه ونوسمهدی آرام فر
زیست10 دی وی دی-به همراه جزوهتخصصی تومان 175,000سفارش
D5120171025115107776دیفرانسیل حد و پیوستگی و مجانبمحمد مهربان
ریاضی25 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلی (93 صفحه)تخصصی تومان 240,000سفارش
D68720180206135135644دنباله ( بسته ۲ ) استاد نصیری رشته انسانیامیر حسین نصیری
ریاضی4 دی وی دی-ویژه دانش آموزان انسانیتخصصی تومان 70,000سفارش
D2720171013202514630دین و زندگی ( ابیات و اشعار) هادی سرکشیک زادههادی سرکشیک زاده
دین و زندگی2 دی وی دی-عمومی تومان 70,000سفارش
D37220171223150834692جمع بندی ریاضیات گسسته(ترکیبیات و احتمال)مجتبی دادبام
ریاضی6 دی وی دی-تخصصی تومان 80,000سفارش
D1320171013190105539فیزیک جمع بندی کنکور مهدی یحیویمهدی یحیوی
فیزیک19 دی وی دی-رشته «مقطع» : ویژه کنکور سراسریعمومی تومان 390,000سفارش
D3920171016115249548شیمی سال دوم دبیرستان محمود رادمان مهر ونوسمحمود رادمان مهر
شیمی22 دی وی دی-به همراه جزوهتخصصی تومان 315,000سفارش
D3720171014135953737زیست شناسی ۱۰ آزمون مهدی آرام فرمهدی آرام فر
زیست7 دی وی دی-به همراه جزوهتخصصی تومان 200,000سفارش
D73720180314115033669ریاضی پایه دهم انسانی استاد نصیری موسسه ونوسامیر حسین نصیری
ریاضی15 دی وی دی-مناسب برای پایه دهمتخصصی تومان 300,000سفارش
D74220180317124837770دین و زندگی پایه دهم استاد سرکشیک زادههادی سرکشیک زاده
دین و زندگی4 دی وی دی-نظام جدید (پایه دهم )عمومی تومان 115,000سفارش
D69120180206143439640ریاضی سوم دبیرستان رشته تجربیامیر حسین نصیری
ریاضی6 دی وی دی-تخصصی تومان 80,000سفارش
D5220171025121158720دیفرانسیل دستگاه اعداد مهندس مهربان موسسه ونوسمحمد مهربان
ریاضی6 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 110,000سفارش
D3620171014135639763زیست شناسی پیش ۱ دکتر مهدی آرام فرمهدی آرام فر
زیست11 دی وی دی-تخصصی تومان 280,000سفارش
D2620171013202211700دین و زندگی چهارم دبیرستان هادی سرکشیک زادههادی سرکشیک زاده
دین و زندگی2 دی وی دی-عمومی تومان 70,000سفارش
D5620171025130546615ریاضی کاربرد مشتق مهندس محمد مهربان موسسه ونوسمحمد مهربان
ریاضی14 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 300,000سفارش
D2520171013201824579دین و زندگی دوم دبیرستان سرکشیک زادههادی سرکشیک زاده
دین و زندگی6 دی وی دی-عمومی تومان 155,000سفارش

لیست محصولات شرکت فاگوزیست

فاگوزیست

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
B63520180129122621563فاگو فیزیک دهممحمدرضا شهبازی
فیزیک384 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 38,000سفارش
B63620180129123147550فاگو زبان انگلیسی یازدهمحمید رستمی
زبان انگلیسی- صفحه-مناسب برای پایه یازدهمعمومی تومان 36,000سفارش
B63820180129124712624فاگوادبیات تاریخ ادبیات جامع کنکورمجید معدنی پور
مسعود معدنی پور
ادبیات208 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگعمومی تومان 18,000سفارش
B64020180129133348820ادبیات پیش دانشگاهیمحمدحسن ملا حاجی آقایی
مسعود ولدآبادی
ادبیات244 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگعمومی تومان 21,000سفارش
B63420180129121538826فاگوزیست دهمفردین جوادی
زیست436 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 54,000سفارش

لیست محصولات شرکت خیلی سبز

خیلی سبز

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
B64820180131104340564کتاب جامعه شناسی سوم انسانی سری شب امتحانحبیبه صالح‌نژاد
جامعه شناسی46 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 3,000سفارش
B71820180214124538700کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی تجربی 1 خیلی سبزابوذر نصری
کمیل نصری
زیست394 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 31,000سفارش
B65220180131120104769کتاب ریاضی سوم انسانی سری شب امتحانامیر زراندوز
ریاضی34 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 3,000سفارش
B71420180214115925808کتاب تست ریاضی دهم خیلی سبزسروش مویینی
رسول محسنی منش
کوروش اسلامی
ریاضی392 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 30,000سفارش
B71620180214123017605زیست و آزمایشگاه۱ خیلی سبزابوذر نصری
کمیل نصری
زیست476 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 35,000سفارش
B71020180213153121779کتاب روانشناسی جامع کنکور انسانی خیلی سبزشبنم مصطفوی
روان شناسی200 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 19,000سفارش
B70320180213111136520کتاب ریاضی و آمار دهم انسانی سری ماجراهای من و درسامامیر زراندوز
ریاضی168 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 20,000سفارش
B65020180131110301709کتاب دین و زندگی سوم متوسطه سری شب امتحانجمعی از مولفان
دین و زندگی43 صفحه-نوع چاپ: دو رنگعمومی تومان 3,000سفارش
B70920180213152051736کتاب اقتصاد کنکور انسانی خیلی سبزآرمان عاشورا اردلان
اقتصاد266 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 29,000سفارش
B71720180214123835789زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی ۲ خیلی سبزابوذر نصری
کمیل نصری
زیست359 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 32,000سفارش
B63220180128132610716ادبیات سوم انسانی شب امتحانمجید خسروی
ادبیات61 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 3,000سفارش
B64920180131105302520کتاب جغرافیا یازدهم انسانی سری شب امتحانسیده مریم طاهری
جغرافیا40 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 3,000سفارش
B71220180214105053715کتاب زمین شناسی سوم تجربی سری شب امتحانزمین شناسی65 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 3,000سفارش
B70620180213142757670کتاب ادبیات پیش دانشگاهی انسانیمریم ایراندوست
عباس براری
محمدرضا اقبالی
ادبیات364 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 29,500سفارش
B63120180128131604758زبان فارسی سوم انسانی شب امتحانکورش کرمی
ادبیات60 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 3,000سفارش
B71120180214094739734کتاب ریاضی سوم تجربی سری شب امتحانعلی بیطرفان
ریاضی44 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 3,000سفارش
B70720180213143611585ریاضی انسانی کنکور خیلی سبزعلی شهرابی
ریاضی520 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 35,500سفارش
B65420180131121822636کتاب زبان فارسی سوم انسانی سری شب امتحانآدام رابین
ادبیات62 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 3,000سفارش
B70820180213151713650کتاب جغرافیا جامع کنکور انسانیمحمدحسن بازوبندی
زهرا نعمتی
جغرافیا344 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 29,000سفارش
B65520180201114814805کتاب فلسفه و منطق سوم انسانی سری شب امتحانپردیس سامانی‌فر
فلسفه و منطق52 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 3,000سفارش
B70420180213121259515تاریخ جامع کنکور رشته انسانی خیلی سبزمحسن مصلایی
عارف گلیوری
تاریخ460 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 32,000سفارش
B64720180131103220787تاریخ ایران و جهان دوم شب امتحان خیلی سبزفوژان صادق زاده فرید
تاریخ50 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 3,000سفارش
B63320180128133010560آرایه ادبی شب امتحان خیلی سبزمحمد رزمی
ادبیات49 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 3,000سفارش
B65120180131112724682کتاب روانشناسی سوم انسانی سری شب امتحانامیر محمدی
روان شناسی36 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 3,000سفارش
B71320180214114926511کتاب تست فیزیک دهم تجربی خیلی سبزرضا سبز میدانی
احمد مصلایی
نوید شاهی
فیزیک340 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 29,000سفارش
B71520180214121651751زیست و آزمایشگاه ۲ رشته تجربی خیلی سبززیست767 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 43,000سفارش
B67620180204161351665کتاب کنکورت را قورت بدهبهروز فمی تفرشی
برنامه ریزی و مشاوره250 صفحه-نوع چاپ: دو رنگعمومی تومان 25,000سفارش
B70520180213142307813کتاب علوم اجتماعی و جامعه شناسی جامع کنکور انسانیفریده زرین‌کام
محمد کریمی‌پور
جامعه شناسی404 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 29,500سفارش

لیست محصولات شرکت گاج

گاج

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
B68020180205140005715کتاب هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی ریاضی سری خط ویژهآرش عمید
علی منصف شکری
ریاضی160 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 15,000سفارش
B66320180203120526741کتاب فیزیک پایه کنکور جلد اولبهروز نادری نژاد
محمد آهنگر
فیزیک400 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 32,000سفارش
B66620180203121645729کتاب فیزیک پیش دانشگاهی جلد 2 - سری میکرو طبقه بندیبهروز نادری نژاد
محمد آهنگر
فیزیک720 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 95,000سفارش
B65620180203102022721کتاب دیفرانسیل پیش دانشگاهی ریاضی 1علی عبدی پور
ابولقاسم شعبانی
ریاضی416 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 24,000سفارش
B65920180203111334781کتاب دیفرانسیل پیش دانشگاهی ریاضیحبیب شفیعی
مجید رفیعی
ریاضی808 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 59,000سفارش
B66520180203121302753کتاب فیزیک پیش دانشگاهی جلد دومبهروز نادری نژاد
محمد آهنگر
فیزیک400 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 95,000سفارش
B66420180203120934694کتاب فیزیک پایه کنکور جلددومبهروز نادری نژاد
محمد آهنگر
فیزیک736 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 58,000سفارش
B66220180203115544814کتاب ریاضیات جامع کنکور ریاضیشاهرخ شهریاری پور
حجت سردار
ریاضی640 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 35,000سفارش
B69720180208103136797کتاب ادبیات فارسی جامع کنکور سری خط ویژهامیر نجات شجاعی
مهدی نظری
416 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگعمومی تومان 35,000سفارش
B76220180620124542543زبان و ادبیات فارسی کنکور همراه با پاسخ نامهامیر نجات شجاعی
مهدی نظری
ادبیات520 صفحه-نوع جلد: شومیز سلفون ماتعمومی تومان 420,000سفارش
B70120180208120921537کتاب ادبیات فارسی جامع کنکور سری میکرو‌ طبقه بندیامیر نجات شجاعی
مهدی نظری
ادبیات520 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگعمومی تومان 42,000سفارش
B70220180208132752839کتاب ادبیات موضوعی جامع کنکور سری میکرو طبقه بندیامیر نجات شجاعی
مهدی نظری
ادبیات856 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگعمومی تومان 95,000سفارش
B67520180203130359677کتاب شیمی مسائل جامع کنکور سری خط ویژهافشین احمدی
محمد علی مومن زاده
شیمی224 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 20,000سفارش
B67920180205135501625کتاب هندسه سوم ریاضی سری خط ویژهعلی منصف شکری
آرش عمید
ریاضی72 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 7,000سفارش
B68220180205141102623کتاب هندسه جامع کنکور ریاضی سری iQمحمد عسکری
آرش عمید
علی منصف شکری
ریاضی480 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 36,000سفارش
B69920180208110945602کتاب استند آپ کمدی قرابت معنایی جامع کنکور سری آسامیر نجات شجاعی
مهدی نظری
ادبیات528 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگعمومی تومان 36,000سفارش
B67120180203125021669کتاب شیمی جامع کنکور جلد 2 - سری میکرو طبقه بندیافشین احمدی
امیر حسین کریمی
حسن ایزدی
شیمی864 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 55,000سفارش
B85220190519150227773عربی جامع کنکور خظ ویژه گاج برای جمع بندیمحمدجال
عربی صفحه-عمومی تومان 35,000سفارش
B67020180203123845796کتاب شیمی جامع کنکور جلد 1 - سری میکرو طبقه بندیافشین احمدی
امیر حسین کریمی
حسن ایزدی
شیمی448 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 35,000سفارش
B68320180205141538807کتاب ریاضیات گسسته و جبر و احتمال پیش دانشگاهی ریاضی سری میکرو طبقه بندیآرش عمید
علی منصف شکری
ریاضی360 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 27,000سفارش
B65720180203104752589کتاب دیفرانسیل پیش دانشگاهی ریاضی 2ابولقاسم شعبانی
شاهرخ شهریاری پور
ریاضی416 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 24,000سفارش
B67720180205134456508کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش دانشگاهی ریاضی سری پرسمانمحمد علی رضوی کاشانی
ریاضی200 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 15,000سفارش
B68420180205141944576کتاب ریاضیات گسسته و جبر و احتمال پیش دانشگاهی ریاضی سری خط ویژهآرش عمید
علی منصف شکری
ریاضی192 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 18,000سفارش
B70020180208120411754کتاب ادبیات فارسی جامع کنکور جلد 2 - سری میکرو‌ طبقه بندیامیر نجات شجاعی
مهدی نظری
ادبیات400 صفحه-نوع چاپ: دو رنگعمومی تومان 22,000سفارش
B66820180203123101546کتاب شیمی جامع کنکور جلد 1 - سری iQافشین احمدی
پوریا الفتی
شیمی360 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 30,000سفارش
B66720180203122110813کتاب فیزیک پایه کنکور ریاضی سری خط ویژهبهروز نادری نژاد
محمد آهنگر
فیزیک416 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 38,000سفارش
B67320180203125652557کتاب شیمی پیش دانشگاهی 2 - سری میکرو طبقه بندیافشین احمدی
شیمی376 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 27,000سفارش
B65820180203105600683کتاب ریاضیات پایه کنکور ریاضیمهدی عزیزی قهرودی
ریاضی136 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 15,000سفارش
D85120190519144952581کتاب تاریخ جامع کنکور سری خط ویژه جمع بندی (دهم+یازدهم-دوازدهم)محسن مصلایی
تاریخ دی وی دی-عمومی تومان 59,000سفارش
B68520180205142307772کتاب آمار و مدل سازی سری خط ویژهآرش عمید
ریاضی72 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 10,000سفارش
B67220180203125356788کتاب شیمی پیش دانشگاهی 1 - سری میکرو طبقه بندیافشین احمدی
شیمی326 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 23,000سفارش
B69820180208105317620کتاب استند آپ کمدی تاریخ ادبیات جامع کنکور سری آسامیر نجات شجاعی
مهدی نظری
ادبیات374 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگعمومی تومان 25,000سفارش
B85020190519142319828ریاضیات جامع کنکور تجربی سری خط ویژه جمع بندی (دهم+یازدهم+دوازدهم)علی مقدم نیا
ریاضی272 صفحه-تخصصی تومان 39,000سفارش
B68120180205140638763کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش دانشگاهی ریاضی سری میکرو طبقه‌ بندیآرش عمید
علی منصف شکری
ریاضی300 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 23,000سفارش

لیست محصولات شرکت پرواز کنکوریها

پرواز کنکوریها

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
D16620171128104216562قرابت معنایی (سال دوم)علی احمدنیا
ادبیات5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :5عمومی تومان 55,000سفارش
D16320171128101009785آرایه های ادبیعلی احمدنیا
ادبیات13 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 13عمومی تومان 105,000سفارش
D15820171127130207768زبان پیشرفتهحمید خزائی
زبان انگلیسی9 دی وی دی-تعداد جلسات:9عمومی تومان 105,000سفارش
D22120171203151315528منطق سوممحسن بهادر
فلسفه و منطق6 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 13تخصصی تومان 110,000سفارش
D23320171203163423596ریاضی انسانی سال چهارممرتضی محمدی نژاد
ریاضی10 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 10تخصصی تومان 120,000سفارش
D16520171128103140709زبان فارسی (بخش دوم)علی احمدنیا
ادبیات6 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 12عمومی تومان 65,000سفارش
D22220171203151934559فلسفه سوممحسن بهادر
فلسفه و منطق5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :8تخصصی تومان 75,000سفارش
D83820190512181557803فیزیک دهم تهرانچی(ویژه نظام جدید)تجربیمحمدرضا تهرانچی
فیزیک11 دی وی دی-تخصصی تومان 220,000سفارش
D22520171203153839703ادبیات اختصاصیابوالفضل قاضی
ادبیات11 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :11تخصصی تومان 130,000سفارش
D18820171130111427719فیزیک پیش 1 حرکت شناسی(تجربی)بهروز نادری نژاد
فیزیک15 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 15تخصصی تومان 120,000سفارش
D20720171202142753597مشتق 2(تجربی)آریان حیدری
ریاضی4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :4تخصصی تومان 55,000سفارش
D15620171127125528570ریدینگ و کلوزتستحمید خزائی
زبان انگلیسی10 دی وی دی-تعداد جلسات:10عمومی تومان 110,000سفارش
D20820171202143652768همایش آمارآریان حیدری
ریاضی3 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :3تخصصی تومان 55,000سفارش
D17120171128144034664زبان فارسیحنیف افخمی
ادبیات5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :5عمومی تومان 70,000سفارش
D16020171127131302603زبان چهارم (بخش 2)احمد مرتاضی
زبان انگلیسی7 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :7عمومی تومان 70,000سفارش
D76620180726115636795زیست شناسی پایه یازدهم امید فراهانی (نظام جدید)امید فراهانی
زیست10 دی وی دی-بیش از ۱۲ ساعت آموزشیتخصصی تومان 250,000سفارش
D15920171127130834746گرامر و تست کنکورحمید خزائی
زبان انگلیسی5 دی وی دی-تعداد جلسات:5عمومی تومان 60,000سفارش
D76720180730111457607ریاضی دهم امید سلمانی پرواز کنکوریهاامید سلمانی
ریاضی5 دی وی دی-6 جلسه آموزشیتخصصی تومان 85,000سفارش
D20620171202142246730مشتق 2(ریاضی)آریان حیدری
ریاضی7 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :7تخصصی تومان 115,000سفارش
D18020171129142136647دین و زندگی چهارمخیرالله اسماعیلی
دین و زندگی11 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :11عمومی تومان 105,000سفارش
D18120171129144237621دین و زندگی چهارممحمدرضا شیرازیان
دین و زندگی5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :5عمومی تومان 80,000سفارش
D16920171128112902641قرابت معنایی در یک روز (جمع بندی)علی احمدنیا
ادبیات4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 4عمومی تومان 50,000سفارش
D21220171203103135769زیست شناسی سال دومامید فراهانی
زیست8 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 16تخصصی تومان 95,000سفارش
D23220171203162740770ریاضی انسانی سال سوم مرتضی محمدی نژادمرتضی محمدی نژاد
ریاضی5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :7تخصصی تومان 65,000سفارش
D15720171127125837789زبان چهارم (بخش اول)احمد مرتاضی
زبان انگلیسی7 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :7عمومی تومان 70,000سفارش
D21320171203103742758زیست شناسی سال سومامید فراهانی
زیست12 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 14تخصصی تومان 120,000سفارش
D17420171128150905667قرابت معناییحنیف افخمی
ادبیات4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :4عمومی تومان 60,000سفارش
D22320171203152425760فلسفه چهارممحسن بهادر
فلسفه و منطق9 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :9تخصصی تومان 115,000سفارش
D18320171130102244800فیزیک سال سوم الکتریسیته ساکنبهروز نادری نژاد
فیزیک7 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :7تخصصی تومان 60,000سفارش
D21820171203112807735زیست شناسی چهارم( بخش دوم)امید فراهانی
زیست7 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 14تخصصی تومان 80,000سفارش
D22420171203153020699اقتصادحسین خاکساری نوری
اقتصاد8 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :8تخصصی تومان 90,000سفارش
D16120171127132848610زبان سوماحمد مرتاضی
زبان انگلیسی6 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :6عمومی تومان 65,000سفارش
D22620171203154747737جغرافیا دوممهرداد امجدیان
جغرافیا4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :7تخصصی تومان 50,000سفارش
D19820171202133219816مشتق،کاربرد مشتق،مجانب و انتگرال پیش 2محسن خلیلی
ریاضی11 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :11تخصصی تومان 160,000سفارش
D19620171130144650521جمع بندی شیمی سال چهارممهدی صالحی راد
شیمی6 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :6تخصصی تومان 65,000سفارش
D16220171127134303570ریدینگ،کلوز تست و جمع بندی کنکوراحمد مرتاضی
زبان انگلیسی6 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :6عمومی تومان 65,000سفارش
D18720171130105946609فیزیک سال سوم القای مغناطیسیبهروز نادری نژاد
فیزیک5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :5تخصصی تومان 50,000سفارش
D20920171202144140784همایش جمع بندی 95آریان حیدری
ریاضی18 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 18تخصصی تومان 360,000سفارش
D20420171202141347555دنباله های حسابی و هندسیآریان حیدری
ریاضی5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 5تخصصی تومان 90,000سفارش
D23420171203163910593ریاضی انسانی(جمع بندی و حل تست های کنکور)مرتضی محمدی نژاد
ریاضی8 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :8تخصصی تومان 120,000سفارش
D19320171130135937653شیمی 2مهدی صالحی راد
شیمی8 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 8تخصصی تومان 100,000سفارش
D19020171130112945578فیزیک پیش 1 دینامیکبهروز نادری نژاد
فیزیک17 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 17تخصصی تومان 130,000سفارش
D19720171202132620778ریاضیات جامع (پایه و پیش 1)محسن خلیلی
ریاضی34 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :40تخصصی تومان 440,000سفارش
D20120171202135338586تابع (تجربی)آریان حیدری
ریاضی4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :4تخصصی تومان 75,000سفارش
D19520171130141543711شیمی پیش 1مهدی صالحی راد
شیمی7 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :7تخصصی تومان 90,000سفارش
D19920171202133842654هندسه مختصاتی و منحنی های درجه 2محسن خلیلی
ریاضی7 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :7تخصصی تومان 120,000سفارش
D19220171130115236770فیزیک پیش 1 امواج مکانیکیبهروز نادری نژاد
فیزیک9 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :9تخصصی تومان 70,000سفارش
D21920171203113611650تحلیل و بررسی زیست شناسی کنکور 95امید فراهانی
زیست2 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 2تخصصی تومان 25,000سفارش
D20320171202140854628لگاریتمآریان حیدری
ریاضی4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :4تخصصی تومان 70,000سفارش
D83920190512184147704فیزیک یازدهم (نظام جدید)محمدرضا تهرانچی
فیزیک12 دی وی دی-تخصصی تومان 300,000سفارش
D18920171130112244624فیزیک پیش 1 حرکت شناسی (ریاضی)بهروز نادری نژاد
فیزیک18 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 18تخصصی تومان 140,000سفارش
D21620171203110503640نکته و تست زیست شناسیامید فراهانی
زیست3 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :3تخصصی تومان 55,000سفارش
D22920171203160219509ریاضی عمومی سال اولمرتضی محمدی نژاد
ریاضی6 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 10تخصصی تومان 55,000سفارش
D18220171130100909526فیزیک برداربهروز نادری نژاد
فیزیک4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :4تخصصی تومان 40,000سفارش
D17320171128150247748جمع بندی ادبیاتحنیف افخمی
ادبیات7 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :16عمومی تومان 90,000سفارش
D17220171128145332540املا،لغت و تاریخ ادبیات کنکورحنیف افخمی
ادبیات2 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :2عمومی تومان 30,000سفارش
D20020171202134502560دیفرانسیلمحسن خلیلی
ریاضی11 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :11تخصصی تومان 225,000سفارش
D18620171130105029536فیزیک سال سوم مغناطیسبهروز نادری نژاد
فیزیک5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :5تخصصی تومان 50,000سفارش
D18520171130103937540فیزیک سال سوم الکتریسیته جاریبهروز نادری نژاد
فیزیک10 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 10تخصصی تومان 80,000سفارش
D21420171203104137819ژنتیک امید فراهانی پرواز کنکوریهاامید فراهانی
زیست9 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :9تخصصی تومان 90,000سفارش
D17920171129141005775دین و زندگی سومخیرالله اسماعیلی
دین و زندگی9 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :9عمومی تومان 90,000سفارش
D20520171202141840563مشتق 1آریان حیدری
ریاضی4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :4تخصصی تومان 80,000سفارش
D21120171202145317711مثلثات (ریاضی)آریان حیدری
ریاضی11 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :11تخصصی تومان 200,000سفارش
D21520171203104843641زیست شناسی گیاهیامید فراهانی
زیست4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :4تخصصی تومان 60,000سفارش
D22020171203114655512زیست شناسی چهارم (جمع بندی)امید فراهانی
زیست8 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :8تخصصی تومان 90,000سفارش
D79420181017160702820زیست شناسی دهم استاد فراهانیامید فراهانی
زیست10 دی وی دی-تخصصی تومان 200,000سفارش
D17520171128164154643عربی جامع کنکورامیر هورفر
عربی18 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 18عمومی تومان 265,000سفارش
D16720171128111152815قرابت معنایی (سال سوم)علی احمدنیا
ادبیات5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :5عمومی تومان 55,000سفارش
D17720171129125832574پکیج جامع عربی انسانی کنکورامیر هورفر
عربی21 دی وی دی-عمومی تومان 365,000سفارش
D19420171130140910653شیمی 3مهدی صالحی راد
شیمی11 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :11تخصصی تومان 160,000سفارش
D22820171203155438657جغرافیا چهارممهرداد امجدیان
جغرافیا5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :9تخصصی تومان 50,000سفارش
D22720171203155124635جغرافیا سوممهرداد امجدیان
جغرافیا4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :8تخصصی تومان 50,000سفارش
D17020171128142846803آرایه های ادبی کنکورحنیف افخمی
ادبیات3 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :3عمومی تومان 45,000سفارش
D17820171129133428691دین و زندگی دومخیرالله اسماعیلی
دین و زندگی7 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :7عمومی تومان 70,000سفارش
D19120171130113721552فیزیک پیش 1 حرکت نوسانیبهروز نادری نژاد
فیزیک10 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 10تخصصی تومان 80,000سفارش
D16420171128102407662زبان فارسی (بخش اول)علی احمدنیا
ادبیات6 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 12عمومی تومان 65,000سفارش
D21020171202144705570مثلثات (تجربی)آریان حیدری
ریاضی10 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 10تخصصی تومان 185,000سفارش
D23020171203160759799ریاضی آمار سال دوم انسانیمرتضی محمدی نژاد
ریاضی5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :5تخصصی تومان 55,000سفارش
D20220171202140444683تابع(ریاضی)آریان حیدری
ریاضی5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :5تخصصی تومان 90,000سفارش
D21720171203111236815زیست شناسی چهارم (بخش اول)امید فراهانی
زیست8 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 16تخصصی تومان 90,000سفارش
D17620171128165117730عربی اختصاصی انسانیامیر هورفر
عربی3 دی وی دی-عمومی تومان 100,000سفارش
D15520171127124738839۵۵۰ واژه پرتکرار کنکورحمید خزائی
زبان انگلیسی7 دی وی دی-۱۴ جلسه آموزشیعمومی تومان 85,000سفارش
D16820171128111725581قرابت معنایی (سال چهارم)علی احمدنیا
ادبیات9 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :9عمومی تومان 75,000سفارش
D18420171130102842785فیزیک سال سوم خازنبهروز نادری نژاد
فیزیک4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :4تخصصی تومان 30,000سفارش

لیست محصولات شرکت منتشران

منتشران

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
B72920180303155252559گام به گام دروس یازدهم رشته ریاضی فیزیکجمعی از مولفان
960 صفحه-راهنمای دروس یازدهم رشته ریاضی فیزیک - گام به گام دوم متوسطهتخصصی تومان 33,000سفارش
B72420180303151225661گام به گام اول متوسطه ( راهنمای دروس نهم )جمعی از مولفان
756 صفحه-عمومی تومان 26,000سفارش
B73020180303155626745گام به گام دروس یازدهم رشته انسانیجمعی از مولفان
768 صفحه-راهنمای دروس یازدهم رشته انسانی - گام به گام دوم متوسطهتخصصی تومان 25,000سفارش
B72520180303152420803گام به گام دروس دهم رشته ریاضی و فیزیکجمعی از مولفان
ریاضی992 صفحه-راهنمای کامل دروس دهم رشته ریاضی و فیزیکتخصصی تومان 31,000سفارش
B72620180303152730520گام به گام دروس دهم رشته علوم تجربیجمعی از مولفان
976 صفحه-راهنمای کامل دروس دهم رشته تجربیتخصصی تومان 32,000سفارش
B72720180303154233801گام به گام یازدهم رشته علوم تجربیجمعی از مولفان
880 صفحه-راهنمای دروس یازدهم رشته علوم تجربی - گام به گام دوم متوسطهتخصصی تومان 30,000سفارش

لیست محصولات شرکت آفبا

آفبا

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
D26020171205162753666شیمی پیش 1 فصل 2رضا بابایی
شیمی6 دی وی دی-تخصصی تومان 198,000سفارش
D75320180422152851787فیزیک «دینامیک و کار و انرژی » استاد نصیرلوسعید نصیرلو
فیزیک12 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 215,000سفارش
D26420171207094535832شیمی 3 فصل 2محمدرضا مصلایی
شیمی2 دی وی دی-تخصصی تومان 80,000سفارش
D27220171207122025721لگاریتم،توابع نمایی،معادله ونامعادله،قدر مطلق،جزء صحیح،ماتریسعلی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی8 دی وی دی-تخصصی تومان 230,000سفارش
D60420180115112626546موج مکانیکی + صوتسید مجتبی سادات
فیزیک6 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 117,000سفارش
D24820171204164206840زیست شناسی پیش 1علی محمد عمارلو
زیست4 دی وی دی-تخصصی تومان 238,000سفارش
D46320171230152216666عربی جامع میثم فلاح موسسه آفبامیثم فلاح
عربی26 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 343,000سفارش
D28520171207140012535زمین شناسیمحمد چلاجور
زمین شناسی7 دی وی دی-تخصصی تومان 262,000سفارش
D24420171204143849552زبان انگلیسی(گرامر سال چهارم)کریم خلیلی
زبان انگلیسی7 دی وی دی-عمومی تومان 168,000سفارش
D25920171205161921805شیمی پیش 1 فصل 1رضا بابایی
شیمی5 دی وی دی-تخصصی تومان 172,000سفارش
D26720171207095710626شیمی پیش 2 فصل 4محمدرضا مصلایی
شیمی3 دی وی دی-تخصصی تومان 130,000سفارش
D75120180422144635659فیزیک « الکتریسیته ساکن و خازن » استاد نصیرلوسعید نصیرلو
فیزیک10 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 330,000سفارش
D23620171204124441813قرابت معنایی استاد شاهین زاد موسسه آفباشاهین شاهین زاد
ادبیات2 دی وی دی-قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگیعمومی تومان 48,000سفارش
D60120180115110956794مدارهاسید مجتبی سادات
فیزیک4 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 150,000سفارش
D26820171207100000665شیمی پیش2 جامعمحمدرضا مصلایی
شیمی7 دی وی دی-تخصصی تومان 318,000سفارش
D26620171207095254679شیمی پیش 2 فصل 3محمدرضا مصلایی
شیمی4 دی وی دی-تخصصی تومان 230,000سفارش
D59920180115110249793فیزیک ترمودینامیکسید مجتبی سادات
فیزیک2 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 80,000سفارش
D26520171207094818836شیمی 3 فصل 3محمدرضا مصلایی
شیمی3 دی وی دی-تخصصی تومان 110,000سفارش
D24220171204141304627زبان انگلیسی (درک مطلب)کریم خلیلی
زبان انگلیسی4 دی وی دی-عمومی تومان 72,000سفارش
D23820171204125931802آرایه ها ادبی شاهین زاد موسسه آفباشاهین شاهین زاد
ادبیات3 دی وی دی-قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگیعمومی تومان 145,000سفارش
D27720171207131329592تصاعد و دنبالهعلی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی3 دی وی دی-تخصصی تومان 145,000سفارش
D23920171204133012544جامع ادبیات و زبان فارسی آفبا استاد شاهین زادشاهین شاهین زاد
ادبیات13 دی وی دی-عمومی تومان 349,000سفارش
D23520171204123732741ادبیات و تحلیل تست شاهین زادشاهین شاهین زاد
ادبیات5 دی وی دی-قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگیعمومی تومان 125,000سفارش
D60320180115112206748اتمی - هسته ایسید مجتبی سادات
فیزیک6 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 98,000سفارش
D27620171207130944652آمار و احتمال و آنالیز ترکیبیعلی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی5 دی وی دی-تخصصی تومان 192,000سفارش
D24920171204164738761زیست پیش 2محمد چلاجور
زیست7 دی وی دی-تخصصی تومان 298,000سفارش
D24720171204163716823حساب دیفرانسیل و انتگرالحسین شفیع زاده
ریاضی18 دی وی دی-تخصصی تومان 290,000سفارش
D24320171204143249772زبان انگلیسی(گرامر سال سوم)کریم خلیلی
زبان انگلیسی5 دی وی دی-عمومی تومان 128,000سفارش
D25320171205114213551فیزیک پایه قسمت اولسید مجتبی سادات
فیزیک12 دی وی دی-تخصصی تومان 269,000سفارش
D26920171207102505760شیمی تحلیل و تستمحمدرضا مصلایی
شیمی1 دی وی دی-تخصصی تومان 120,000سفارش
D25520171205115318623فیزیک سوم ریاضیسید مجتبی سادات
فیزیک15 دی وی دی-تخصصی تومان 459,000سفارش
D76920180821163450681دین و زندگی دوم موسسه آفبا استاد کریمیمحمد کریمی
دین و زندگی6 دی وی دی-قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگیعمومی تومان 165,000سفارش
D24520171204144658795زبان انگلیسی(لغت و کلوز)کریم خلیلی
زبان انگلیسی5 دی وی دی-عمومی تومان 128,000سفارش
D75220180422151610758فیزیک « حرکت شناسی و بردار »سعید نصیرلو
فیزیک7 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 218,000سفارش
D27820171207131700566منحنی درجه 2علی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی3 دی وی دی-تخصصی تومان 120,000سفارش
D27420171207125952565مثلثاتعلی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی2 دی وی دی-تخصصی تومان 72,000سفارش
D25420171205114657786فیزیک سوم تجربیسید مجتبی سادات
فیزیک13 دی وی دی-تخصصی تومان 398,000سفارش
D28020171207133921781مشتقعلی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی3 دی وی دی-تخصصی تومان 178,000سفارش
D27120171207112538837جمع بندی ریاضی انسانیمحمد یگانه
ریاضی9 دی وی دی-تخصصی تومان 290,000سفارش
D27020171207103022755جمع بندی شیمی کنکوررضا بابایی
محمدرضا مصلایی
شیمی12 دی وی دی-تخصصی تومان 355,000سفارش
D74920180418142443524آموزش « نور + آینه + عدسی » کامل نصیرلوسعید نصیرلو
فیزیک7 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 118,000سفارش
D60220180115111333844مغناطیس و القاسید مجتبی سادات
فیزیک3 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 129,000سفارش
D25820171205161630799شیمی پیش 1رضا بابایی
شیمی13 دی وی دی-تخصصی تومان 297,000سفارش
D25620171205121607599فیزیک پیش 1سید مجتبی سادات
فیزیک28 دی وی دی-تخصصی تومان 349,000سفارش
D27920171207132042516مجانب و حدعلی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی4 دی وی دی-تخصصی تومان 200,000سفارش
D25020171204165032532زیست شناسی گیاهیمحمد چلاجور
زیست7 دی وی دی-تخصصی تومان 264,000سفارش
D28220171207134812523انتگرالعلی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی2 دی وی دی-تخصصی تومان 96,000سفارش
D26320171207094247660شیمی 3 فصل 1محمدرضا مصلایی
شیمی2 دی وی دی-تخصصی تومان 96,000سفارش
D24120171204134020803دین و زندگی جامع استاد کریمی آفبامحمد کریمی
دین و زندگی17 دی وی دی-قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگیعمومی تومان 343,000سفارش
D24020171204133535557عربی جامع کنکور استاد ایادفیلی موسسه آفباایادفیلی
عربی15 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 344,000سفارش
D27320171207125531760هندسه و هندسه مختصاتیعلی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی4 دی وی دی-تخصصی تومان 90,000سفارش
D60020180115110657554الکتریسیته ساکن + خازنسید مجتبی سادات
فیزیک6 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 180,000سفارش
D59820180115105743842دما و گرما -ویژگی های ماده و فشارسید مجتبی سادات
فیزیک6 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 150,000سفارش
D23720171204125509633زبان فارسی استاد شاهین زاد آفباشاهین شاهین زاد
ادبیات3 دی وی دی-قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگیعمومی تومان 145,000سفارش
D75020180422142653536فیزیک « دما و گرما و ویژگی های ماده و فشار » استاد نصیرلوسعید نصیرلو
فیزیک6 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 179,000سفارش
D28320171207135055617ریاضی،تحلیل تستعلی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی2 دی وی دی-تخصصی تومان 72,000سفارش
D26120171205163504743شیمی سال دوممحمدرضا مصلایی
شیمی7 دی وی دی-تخصصی تومان 215,000سفارش
D26220171205164438791شیمی سال سوم جامعمحمدرضا مصلایی
شیمی8 دی وی دی-تخصصی تومان 324,000سفارش
D25220171205094852546زیست شناسی سال سومپدرام فرهادیان
زیست11 دی وی دی-تخصصی تومان 298,000سفارش
D28120171207134529532ریاضی،کاربرد مشتقعلی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی3 دی وی دی-تخصصی تومان 178,000سفارش
D79220181010113018678فیزیک پیش ۲ مجتبی ساداتسید مجتبی سادات
فیزیک دی وی دی-تخصصی تومان 249,000سفارش
D28420171207135354522جمع بندی ریاضی کنکورعلی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی13 دی وی دی-تخصصی تومان 355,000سفارش
D25120171205094445633زیست شناسی سال دومپدرام فرهادیان
زیست11 دی وی دی-تخصصی تومان 298,000سفارش
D24620171204145112775زبان انگلیسی جامعکریم خلیلی
زبان انگلیسی22 دی وی دی-عمومی تومان 358,000سفارش

لیست محصولات شرکت عبدالمحمدی

عبدالمحمدی

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
D77620180905151511725پکیج دوپینگ استاد عبدالمحمدیعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات4 حلقه دی وی دی-عمومی تومان 98,000سفارش
D77820180922161657553پکیج زبان فارسی استاد عبدالمحمدی (بخش دوم)علیرضا عبدالمحمدی
ادبیات4 حلقه دی وی دی-عمومی تومان 100,000سفارش
D77020180825133249820چگونه ادبیات بخوانیم استاد عبدالمحمدیعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات1 دی وی دی-قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگیعمومی تومان 58,000سفارش
D80620190130143434610پکیج دستور زبان فارسی (نظام جدید)علیرضا عبدالمحمدی
ادبیات۴ حلقه دی وی دی-به همراه جزوه تالیفی استادعمومی تومان 100,000سفارش
D77520180901140826821تاریخ ادبیات استاد عبدالمحمدیعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات2 حلقه دی وی دی-قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگیعمومی تومان 69,000سفارش
D77920180922163458678حل سراسری کنکور ۹۶ استاد عبدالمحمدیعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات۳حلقه دی وی دی-عمومی تومان 89,000سفارش
D77720180911143627731پکیج زبان فارسی استاد عبدالمحمدی(بخش اول)علیرضا عبدالمحمدی
ادبیات3 دی وی دی-عمومی تومان 80,000سفارش
D82120190312144028638قرابت معنایی نظام جدید عبدالمحمدیعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات8حلقه دی وی دی-به همراه مجری،گوینده،ودوبلور صدا و سیما بهار فخراییعمومی تومان 188,000سفارش
D77420180829150740758DVD املا و لغت عبدالمحمدیعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات2 حلقه دی وی دی-قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگیعمومی تومان 70,000سفارش
D77220180826162804617آرایه های ادبی استاد عبدالمحمدیعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات4 حلقه دی وی دی-قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگیعمومی تومان 100,000سفارش
D77320180828162607750پکیج قرابت پلاس استاد عبدالمحمدیعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات4 حلقه دی وی دی-قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگیعمومی تومان 100,000سفارش
D78020180922165313836پکیج جامع فارسی یازدهم استاد عبدالمحمدی۸حلقه دی وی دی-عمومی تومان 200,000سفارش
D80720190131152539588پکیج آموزش جامع فارسی دوازدهمعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات8حلقه دی وی دی-عمومی تومان 190,000سفارش
D82220190314150927807لغت و املا نظام جدیدعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات2 دی وی دی-عمومی تومان 89,000سفارش

لیست محصولات شرکت کاگو

کاگو

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
B79920181106173529597گام به گام یازدهم ۱۱ رشته تجربی متوسطه دوم کاگو (دروس طلایی)جمعی از مولفان
گام به گام1072 صفحه-سال چاپ:۹۷-۹۸تخصصی تومان 59,000سفارش
B78220180923152255819گام به گام دروس طلایی پایه هفتم کاگو صفحه-دوره ی اول متوسطهعمومی تومان 38,000سفارش
B79820181106172712544گام به گام یازدهم ۱۱ رشته ریاضی متوسطه دوم کاگو (دروس طلایی)جمعی از مولفان
گام به گام1211 صفحه-سال چاپ:۹۷-۹۸تخصصی تومان 59,000سفارش
B78720180930123207591گام به گام دروس طلایی پایه نهم کاگوجمعی از مولفان
صفحه-عمومی تومان 43,000سفارش
B73220180303160919618گام به گام دوازدهم12 رشته تجربی کاگو سری دروس طلاییجمعی از مولفان
گام به گام692 صفحه-سال چاپ:۹۷-۹۸تخصصی تومان 59,000سفارش
B73320180303161303707گام به گام دوازدهم12 انسانی کاگو سری (دروس طلایی)جمعی از مولفان
گام به گام727 صفحه-دروس : انگلیسی، تاریخ شناسی، دین و زندگی، ریاضی پایه، ادبیات فارسی، علوم اجتماعی، زبان و ادبیات فارسی، جغرافیا، عربی، فلسفهتخصصی تومان 59,000سفارش
B78120180923150935744گام به گام پایه دهم10 رشته انسانی متوسطه دوم کاگو (دروس طلایی)جمعی از مولفان
گام به گام888 صفحه-سال چاپ:۹۷-۹۸تخصصی تومان 48,000سفارش
B78620180930122321585گام به گام دروس طلایی پایه هشتم کاگوجمعی از مولفان
گام به گام صفحه-عمومی تومان 39,500سفارش
B79020180930171749618گام به گام یازدهم۱۱ رشته انسانی متوسطه دوم کاگو (دروس طلایی)جمعی از مولفان
گام به گام847 صفحه-سال چاپ:۹۷-۹۸تخصصی تومان 53,000سفارش
B78820180930163840665گام به گام دروس طلایی پایه ششم کاگوجمعی از مولفان
گام به گام صفحه-عمومی تومان 32,000سفارش
B78920180930170415511گام به گام دوازدهم12رشته ریاضی کاگو سری دروس طلاییجمعی از مولفان
گام به گام836 صفحه-سال چاپ:۹۷-۹۸تخصصی تومان 59,000سفارش
B73120180303160334523گام به گام پایه دهم ریاضی و تجربی دروس طلایی انتشارات کاگوجمعی از مولفان
گام به گام1208 صفحه-قطع کتاب : وزیریتخصصی تومان 59,000سفارش

لیست محصولات شرکت قلم چی

قلم چی

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
B8472019051913511070810آزمون رشته ریاضی جلد 2 زرد قلم چی صفحه-عمومی تومان 37,000سفارش
B84320190513175604822۱۰ کنکوررشته ریاضی قلم چی (زرد) ویژه دوران جمع بندیجمعی از مولفان
صفحه-تخصصی تومان 53,000سفارش
B8492019051914055481810کنکوررشته انسانی جلد2 زردقلم چیجمعی از مولفان
صفحه-عمومی تومان 34,000سفارش
B84020190513162928687دفتر برنامه ریزی به روش قلم چی(تمام مقطع ها)کاظم قلم چی
صفحه-عمومی تومان 25,000سفارش
B84120190513165300617۱۰ کنکوررشته انسانی (زرد) ویژه جمع بندی جلد اولجمعی از مولفان
صفحه-عمومی تومان 68,000سفارش
B84620190515141516596ده آزمون رشته تجربی قلم چی جلد2(زرد)جمعی از مولفان
صفحه-عمومی تومان 40,000سفارش
B84220190513173354654۱۰کنکور رشته تجربی قلم چی ویژه دوران جمع بندی(زرد)جلداولجمعی از مولفان
صفحه-تخصصی تومان 65,000سفارش

لیست محصولات شرکت نشردریافت

نشردریافت

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
B84420190513184638518تناسب مفهومی و قرابت معنایی هامون سبطی (نظام جدید)هامون سبطی
ادبیات صفحه-عمومی تومان 35,000سفارش
B84520190513192344816لغت و املا نظام جدید هامون سبطیادبیات صفحه-عمومی تومان 40,000سفارش

لیست محصولات شرکت سازمان سنجش

سازمان سنجش

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
B74820180417153204798زبان انگلیسی جامع کنکور سازمان سنجشجمعی از مولفان
زبان انگلیسی200 به بالا صفحه-نوع چاپ: چهار رنگعمومی تومان 37,000سفارش
B74720180417145306663عربی جامع کنکور سازمان سنجشجمعی از مولفان
عربی200 به بالا صفحه-نوع چاپ: چهار رنگعمومی تومان 65,000سفارش
این صفحه را به اشتراک گذارید
بپر بالا

همکاری با مدارس و شرکتها اساتید آسان کنکور درباره آسان کنکور لیست قیمت محصولات

Copyright 2016-2017 asankonkur.com

استفاده از مطالب فروشگاه آسان کنکور فقط برای مقاصد غیرتجاری و باذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه آسان کنکور ایرانیان (آسان کنکور) میباشد.
آدرس: تهران، خیابان امام خمینی(ره)، بین رودکی و نواب پلاک652

Konkur Gift
مشخصات خود را درج نمائید و از تخفیف ها و جدیدترین محصولات آموزشی مطلع گردید

و یا با ما تماس بگیرید.

asankonkur.com